Decyzje mieszkańców Nowego Duninowa

duninow534Z funduszu sołeckiego mieszkańcy mogą zrobić to, co ich zdaniem jest najpotrzebniejsze w ich miejscowościach. O zadaniach realizowanych z funduszu w 2017 r. pisaliśmy. Wrzesień jednak, to czas decyzji o planach na rok 2018. Stąd tak wiele zebrań z mieszkańcami.

W najbliższy piątek takie spotkanie odbędzie się w Nowym Duninowie.

Zebranie odbędzie się dnia 22.09.2017 r. (piątek) o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej ZSZ w Nowym Duninowie. Zapraszamy

 

Oto propozycje na rok 2018  Pani Sołtys, Rady Sołeckiej i Radnych wypracowane podczas spotkania z wójtem:

  1. Budowa Gminnego Targowiska na placu strażackim pomiędzy ciągiem sklepowym a strażnicą za chodnikiem.
  2. Doświetlenie ul. Parcelowej.
  3. Doświetlenie bulwaru nad rzeką Wisłą.
  4. Wiata przystankowa z miejscem parkingowym dla rowerzystów.
  5. Ścieżki w parku na odcinku Pałac- Stadion (od strony ul. Włocławskiej)
  6. Oświetlenie ul. Gostynińskiej.

Teraz decyzja należy do mieszkańców. Piątek godz. 18.00

 

XXII sesja Rady Gminy

komisje_20_09_17W imieniu Radnych Rady Gminy Nowy Duninów zapraszamy 22 września br. o godz. 10.00 do sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Osiedlowej 1 w Nowym Duninowie na obrady sesji. Wśród tematów sesji są m.in. informacje z działalności placówek podległych gminie, w tym Informacja z działalności ZSZ w Nowym Duninowie za rok szkolny 2016/17. Wśród uchwał m.in: zmiany w budżecie, stwierdzenie przekształcenia zespołu szkół w ośmioletnią szkołę podstawową, ustalenie opłat za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W tej chwili trwa posiedzenie połączonych komisji, w którym udział bierze również wójt gminy.

System wczesnego ostrzegania działa

IMG_6263„Budowanie systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” jest na ukończeniu. Dziś m.in. zostały uruchomione syreny w Nowym Duninowie i Soczewce.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

IMG_6261 W efekcie na terenie powiatu płockiego zostanie uruchomiony system złożony z 19 syren alarmowych wraz z 8 pulpitami sterującymi, którego zadaniem będzie ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zjawiskami katastrofalnymi.

Docelowo zostanie on zintegrowany z Wojewódzkim Systemem Alarmowania i Ostrzegania tworząc scentralizowany system powiadamiania mieszkańców województwa mazowieckiego o nadchodzącym zagrożeniu.


Kanalizacja wciąż w budowie.

Budowa kanalizacji i remont budynku Zespołu Szkół w Nowym Duninowie to dwie najkosztowniejsze, obecnie prowadzone inwestycje. Budowa kanalizacji przebiegała dotychczas sprawnie. Wykonano przeciski pod drogą krajową i rozpoczęto prace od strony Wisły. Na tym obszarze przewidziano przyłącza grawitacyjne. Dziś ekipy budowlane zastaliśmy na ul. Świerkowej. W najbliższym czasie, w tych właśnie okolicach, mogą wystąpić małe utrudnienia w ruchu.

Łącznie w pierwszym etapie budowy, tj. w Nowym Duninowie wykonanych zostanie ok. 120 przyłączy. Wykonawcą jest Zakład Usługowy “WOD-BUD” Zdzisław Kliński za kwotę 1527800.00.

Co z pieniędzy sołeckich?

nduninowNa zadania w ramach funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2017 zabezpieczono kwotę 191.265,81 zł. Do realizacji swoich przedsięwzięć zgłosiły się wszystkie sołectwa. 8 z 19 zadań to remonty dróg. Wyłoniono jednego wykonawcę, który rozpocznie prace po 20 września. Zgodnie z umową remonty zostaną zakończone do końca października br.

W Nowym Duninowie pomieszczenie magazynowe przy sali gimnastycznej już stoi, Wola Brwileńska zakupiła sprzęt i wyposażenie. Pozostałe zadania czekają na realizację.

W tej chwili trwają zebrania sołeckie z udziałem wójta gminy, na których omawiane są m.in. propozycje do funduszu sołeckiego w 2018 r. Sołtysi zapraszają swoich mieszkańców nie tylko do uczestniczenia w spotkaniach, ale także do udziału w realizacji wspólnych przedsięwzięć.


zdj. Pomieszczenie magazynowe przy sali gimnastycznej w Nowym Duninowie wykonane w ramach funduszu sołeckiego.


Brwilno Zakup i montaż na utwardzonym terenie wiaty przystankowej z ławką w sołectwie Brwilno
Brwilno Zagospodarowanie terenu pod boisko dla młodzieży i dzieci w sołectwie Brwilno
Brwilno Dolne – Soczewka Remont drogi gminnej ul. Górki
Duży Duninów Zakup sprzętu dla potrzeb rekreacyjno – turystycznego w sołectwie Duży Duninów(stoliki z zadaszeniem, kosze, stojaki na rowery, toaleta ogrodowa, tablica)
Lipianki Kontynuowanie częściowej naprawy drogi gminnej “Trakt Lipianki – Kobyle Błota”
Dzierzązna Remont drogi gminnej
Kamion – Grodziska Remont drogi Kamion – Karolewo w Kamionie
Karolewo – Nowa Wieś Remont świetlicy sołeckiej w miejscowości Nowa Wieś – Etap II
Karolewo – Nowa Wieś Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (własność gminy)
Nowy Duninów Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowym Duninowie
Popłacin Remont drogi gminnej
Popłacin Zakup wiat przystankowych i materiałów do ich montażu (2 sztuki)
Popłacin Zakup koszy na śmieci
Stary Duninów Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Duninów gm. Nowy Duninów
Środoń – Brzezinna Góra Remont drogi gminnej _ część druga
Trzcianno – Jeżewo Remont drogi gminnej w miejscowości Trzcianno (na odcinku 200 m)
Wola Brwileńska Zakup sprzętu i wyposażenia dla sołectwa Wola Brwileńska potrzebnego w celach promocji sołectwa oraz Gminy Nowy Duninów (ławki, stoły, termos)
Wola Brwileńska Wznowienie granic dróg gminnych przy Pani Rusickiej , Pani Ciećwierz i  Pani Renn
Wola Brwileńska Przygotowanie gruntu, podłoża pod budowę w następnym etapie świetlicy sołeckiej (cement, podsypanie ziemią i piaskiem)-działka stanowi własność gminy

Konkurs Grantowy “Równać Szanse”

rownac_szanseLogo_RGB_Jasne_300dpiW imieniu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA i Fundacji “Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, w tym OSP, domy kultury oraz biblioteki na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”, które odbędzie się 2 października 2017 o godz. 11:00 w biurze Fundacji “Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem”, przy ul. 1 Maja 7c (sala konferencyjna II piętro).

Informacji udzielają:

Iwona Olkowicz, tel. 608-305-766, rownacszanseelk@gmail.com, iwona@stopa.org.pl, skype: iwona.olkowicz

Paweł Wilk, tel. 796-538-105, pawelwilk8@o2.pl


Więcej informacji – pobierz plik doc.

Niedziela dla Szymona

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy

ug_infoWójt gminy zatrudni pracownika w ramach robót publicznych. Zatrudnienie do końca roku 2017. Następnie w styczniu zatrudnienie na umowę zlecenie. Czekamy na Państwa oferty do piątku (8 września 2017 r.). Szczegółowych informacji udziela sekretarz gminy Pani Katarzyna Stawicka. Tel. 24/2610236 wew. 103

Pierwszy dzień w szkole

Dożynki Powiatu Płockiego.

Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty

Cross Duathlon

4 września w szkołach

Co prawda dziś 1 września, ale wakacje jeszcze trwają i potrwają do poniedziałku. Warto więc zaplanować sobie ostatni wakacyjny weekend z dziećmi i wnukami.

Po weekendzie 4 września spotykamy się w szkołach. W tym roku naukę w Zespole Szkół w Nowym Duninowie rozpocznie 352 uczniów, z czego 22 w Szkole Filialnej w Soczewce.

Trudno nie zauważyć rusztowań przy szkole w Nowym Duninowie. Trwa termomodernizacja, która wg. planu zakończy się w marcu 2018 r. Wykonawca do końca bieżącego tygodnia zakończy prace we wnętrzach. Nauczyciele przygotowują klasy na przyjęcie uczniów. Dalej prace będą wykonywane na zewnątrz, bez naruszenia bezpieczeństwa uczniów. Czuwa nad tym nie tylko Pani dyrektor Romańska i wykonawca, ale cały sztab z inspektorem nadzoru, specjalistą od BHP i oczywiście Wójtem na czele. Dziś obyło się kolejne spotkanie tego zespołu ze szczegółową wizją lokalną.

W Soczewce prace remontowe zakończone. Pomalowana została elewacja i ogrodzenie.

W Nowym Duninowie rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się mszą św. o godz. 8.00. Po złożeniu wiązanek kwiatów pod pomnikiem na miejscowym cmentarzu, dzieci przemaszerują do szkoły na salę gimnastyczną, a następnie do swoich klas.

Teren przed szkołą, w tym jeden chodnik, częściowo będzie zabezpieczony przed dostępem, ze względu na ustawione rusztowania. Dwa główne wejścia na teren szkoły będą otwarte.

Zadbaliśmy o to – mówi wójt, żeby dzieci mogły  4 września rozpocząć naukę w szkole w Nowym Duninowie. Nie było łatwo, bo zakres robót jest naprawdę duży, a czasu mieliśmy mało. Duża w tym wszystkim zasługa zespołu, który co tydzień weryfikował postęp prac, nauczycieli i całego zespołu pomocniczego zatrudnionego w szkole, który wsparcie w postaci dodatkowych rąk do pracy, otrzymał z Urzędu Gminy.

W Soczewce msza św. rozpocznie się o godz. 11.00. O godz. 11.30 dzieci spotkają się na sali gimnastycznej.


 

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

plakat_zawody_osp_534

Spacer po Woli Brwileńskiej

Z kijkami, bez kijków, może być na rowerze – Nadwiślańskie Stowarzyszenie w Woli Brwileńskiej zaprasza w piątek (1 września) o godz. 17.00 na spacer i poczęstunek.

kijki_sierpien

Go to Top