• Wójt zatrudni konserwatora

Przerwy w dostawie wody

ug_wykrzyknikWodociągi Płockie informują: 5 sierpnia br. (środa) planowane jest płukanie sieci wodociągowej. W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostarczaniu wody w Popłacinie, Brwilnie i Dzierząznie.

Odbiór odpadów w sierpniu

Przypominamy, od wtorku (04.08.2020 r.) odbiór odpadów.


odpady_sierpien2020_534

Wójt zaprasza do konsultacji

ug_infoWójt Gminy Nowy Duninów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przygotowania dokumentu pn. „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door w gminie Nowy Duninów”.
Niniejsze konsultacje mają pomóc gminie Nowy Duninów w przygotowaniu diagnozy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz opracowaniu kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w tym zakresie.
Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych w gminie Nowy Duninów, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek edukacyjnych, kulturalnych, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony.

Ankieta jest anonimowa i przeznaczona do osób starszych, chorych i mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na: ograniczoną sprawność, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, niewidomych, słabowidzących i innych. Państwa odpowiedzi pomogą zdefiniować problemy mieszkańców gminy Nowy Duninów w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz stanowić będą podstawę do opracowania diagnozy potrzeb.Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.


Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się dn. 31 lipca 2020 roku i potrwają do dn. 7 sierpnia 2020 r., przy czym odbywać się będą w formie:

1.    Zbierania ankiet w postaci papierowej. Ankiety mogą być składane w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów w sekretariacie pokój nr 11.

2.    Zbierania ankiet w postaci elektronicznej. Ankiety mogą być przesyłane na adres email ug@nowyduninow.info.pl

Konsultacje zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.
Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji. Osoba odpowiedzialna
Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie gminy Nowy Duninów jest Katarzyna Majchrowska tel. 24 261 02 36 wew. 116.
============
Ankieta – pobierz plik pdf lub pobierz plik docx
Pełna treść ogłoszenia o konsultacjach – pobierz plik docx .

Uruchomimy syreny alarmowe

W związku z 76 rocznicą Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe sygnałem ciągłym, emitowanym przez 1 min. W ten sposób oddamy hołd bohaterom poległym w walce za naszą Ojczyznę.


powstanie_warszawskie

Dotacje z powiatu dla OSP

O pożarze Domu Pomocy Społecznej “Nad Jarem” w Nowym Miszewie media informowały szeroko. Było to nie tylko przykre zdarzenie, ale także trudne do opanowania ze względów logistycznych. Przede wszystkim w jednej chwili stało się tragedią dla mieszkających tam podopiecznych. Strażacy z OSP w Nowym Duninowie i OSP Dzierzązna byli w tych dniach z mieszkańcami i opiekunami.

Nadzór nad tą placówką sprawuje Starosta Płocki poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Stąd postanowił podziękować strażakom za ich bezinteresowność, obecność i fachowe wsparcie przy gaszeniu pożaru i później przy zabezpieczaniu pogorzeliska. Jedną z form podziękowania druhom z OSP Nowy Duninów i OSP Dzierzązna jest wsparcie finansowe w kwocie 1000 zł. OSP Nowy Duninów za tę kwotę zakupiła lampę ostrzegawczą LED BPFL 91 do łodzi, którą dysponują. OSP Dzierzązna przeprowadziła remont samochodu specjalnego.

tablica informująca o dotacji ze środkó powiatu płockiego

Go to Top