Grudniowe spotkanie OSP.

Przedświąteczny czas to dobry moment na spotkania różnych, działających na terenie gminy Nowy Duninów, grup formalnych i nieformalnych. Jak wynika z naszego gminnego kalendarza, większość z nich do końca roku planuje spotkania opłatkowe.

Jedną z najstarszych grup, działających jako organizacja pozarządowa jest nasza Ochotnicza Straż Pożarna w liczbie trzech: w Nowym Duninowie, Lipiankach i Dzierząznie. Nasi strażacy ochotnicy nie tylko gaszą pożary, ratują nasze mienie, czasem życie, ale podejmują szereg innych działań, także z zakresu sportu, kultury, integracji społecznej. Są inicjatorami i potrafią współpracować. Stąd na wczorajsze spotkanie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji i instytucji, którzy na co dzień razem ze strażakami działają na rzecz społeczności lokalnych i gminy Nowy Duniów ogólniej. Swoją obecnością spotkanie uświetnili m.in.: Radna Rady Powiatu Płockiego Ewa Kowalak, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietrzak, Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Duninowie Ewa Romańska, Prezes Nadwiślańskiego Stowarzyszenia w Woli Brwileńskiej Ewa Bartosiak, Prezes GKS „Fala” w Nowym Duninowie Andrzej Szymborski oraz Teresa Michalska sołtys sołectwa Nowy Duninów, która już niejednokrotnie, przy okazji chociażby zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego, angażowała członków niejednej organizacji działającej na terenie Nowego Duninowa.

Wg. sprawozdania, które przedstawił Komendant Gminny dh Krzysztof Keplin:

OSP Nowy Duninów dysponowana była w mijającym roku 56 razy, w tym uczestniczyła w 8 pożarach, 13 wypadkach i 35 innych zdarzeniach. OSP Lipianki miała 1 wyjazd do pożaru, a OSP Dzierzązna 2 wyjazdy do wypadków i 3 wyjazdy do innych zdarzeń.

Co do planów. W najbliższym czasie rozpocznie się realizacji projektu pn. Budowa Sytemu Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego. W ramach tego projektu w Nowym Duninowie i w Soczewce zostaną zamontowane m.in. syreny elektroniczne.

Podczas wczorajszego spotkania strażacy ochotnicy pochwalili się nowym sprzętem, który został sfinansowany w 50% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej w Warszawie, w 25% przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i w 25% z budżetu gminy Nowy Duninów.  Są to 3 pompy szlamowe Honda WT 30X, które w sumie kosztowały 18 600, 00 zł.

Po części roboczej, tj. sprawozdaniach, omówieniu planów na najbliższy rok, goście mieli okazję wziąć udział w małej uroczystości. Tradycją w OSP jest składanie życzeń solenizantom. Tym razem kwiaty i życzenia przyjmowali: panie Ewy, pani Ania, panowie Andrzejowie, Zenon, Dawid, Paweł i Marek. Skoro spotkanie grudniowe, to oczywiście dzielenie się opłatkiem i życzenia świąteczno – noworoczne.

Życzenia rodzinnych, ciepłych Świąt oraz dobrego 2017 roku wszystkim zebranym złożył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Mirosław Krysiak

Strażacki ekologiczny konkurs w Soczewce.

W minioną sobotę strażacy z naszych trzech OSP wzięli udział w VIII edycji konkursu ekologicznego dla członków OSP i MDP z powiatu płockiego, który odbył się w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Mazowsze” w Soczewce. Do konkursu wytypowani zostali po raz pierwszy druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Nowym Duninowie. Jako że mieszkamy w gminie turystycznej, a z naturą żyjemy za pan brat, o ekologii wiemy dużo. Tym bardziej nasi wyszkoleni strażacy. Wśród najlepszych drużyn, zajmując I miejsce, znalazły się: OSP Lipianki i OSP Dzierzązna. Strażacy z OSP Nowy Duninów wywalczyli II miejsce. To świetny wynik.

W konkursie wzięło udział 105 drużyn. Laureaci otrzymali m.in. nagrody rzeczowe w postaci węży tłocznych W75 i W52. Wręczali je: Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Adam Sierocki, Dyrektor Dorota Zakrzewska, Druh Hilary Januszczyk

Konkursy ekologiczne to już tradycja i jedna z niewielu okazji do spotkania w tak szerokim gronie. Pozdrawiamy wszystkich strażaków ochotników, którzy gościli w sobotę w Soczewce, a z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy im spokojnych, rodzinnych dni bez wyjazdów.

Pani Marta – nauczyciel mianowany.

wojnarowska Uwaga gimnazjaliści. Pani Marta, wasza nauczycielka j. niemieckiego, stanęła dziś przed szacowną komisją i złożyła egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i stopień ten uzyskała.

Warto też dodać, że w Zespole Szkół w Nowym Duninowie zatrudnionych jest 29 nauczycieli dyplomowanych, po dzisiejszym egzaminie – 7 nauczycieli mianowanych i 6 kontraktowych. W sumie 42 nauczycieli pracuje na 39,45 etatu z 347 uczniami.

Pozdrawiamy Panią Martę i życzymy dalszych sukcesów. komisja_egzamin_awans534

Odbiór odpadów w grudniu

baruchowoNa prośbę mieszkańców przypominamy grudniowy harmonogram odbioru odpadów:

  • Odpady zmieszane i biodegradowalne23 grudnia
  • Odpady segregowane z worków  w miejscowościach: Lipianki, Duninów Duży, Brzezinna Góra, Środoń, Grodziska, Kamion, Nowa Wieś, Karolewo, Trzcianno, Stary Duninów, Jeżewo, Nowy Duninów  – 7 grudnia
  • Odpady segregowane z worków  w miejscowościach: Popłacin, Dzierzązna, Brwilno, Soczewka, Wola Brwileńska, Brwilno Dolne  – 9 grudnia

Wniosek o dofinansowanie kanalizacji w Warszawie

Wójt pojechał dziś z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020 budowy 21 km kanalizacji sanitarnej. Na tę inwestycję czeka prawie 300 odbiorców w Nowym Duninowie, Karolewie i Nowej Wsi.

Warto przypomnieć, że wartość kosztorysowa projektu to 4 mln zł. Wójt wnioskuje o 2 mln dofinansowania.

Wielu mieszkańców, samorządowcy będą czekali na na rozstrzygnięcia z zapartym tchem. To jedno z największych naszych gminno – unijnych przedsięwzięć.

 

 

 

Naprawy trwają, kolejne budowy dróg też możliwe.

30 listopada Wójt spotkał się po raz kolejny z przedstawicielami mieszkańców ulicy Parcelowej w Nowym Duninowie, tj. grupą roboczą Społecznego Komitetu Mieszkańców ds. Przebudowy Wschodniego Odcinka ul. Parcelowej w Nowym Duninowie. Omawiano m.in.  procedurę przejęcia gruntów pod budowę. Ustalenia podjęte podczas spotkania zorganizowanego przez mieszkańców obie strony podtrzymują.

Jeśli mowa o drogach warto wspomnieć o bieżących naprawach, które wciąż trwają. Co prawda w ostatnich dniach pogoda nie sprzyja tego typu pracom, ale sporo udało się zrobić.

Do zimy jesteśmy przygotowani, ale jak mówi Wójt – … “lepiej żeby śniegu za dużo nie było”.

Tylko co na to dzieci, które na Święta śnieg zamówiły, a jeszcze więcej śniegu oczekują podczas zbliżających się ferii.

Andrzejkowe popołudnie w Zespole Szkół w Nowym Duninowie

Koncepcja gazyfikacji. Będzie ciąg dalszy.

gazyfikacja112016Temat gazyfikacji gminy Nowy Duninów będzie powracał. Dziś wójt Mirosław Krysiak podpisał list intencyjny w sprawie przystąpienia do projektowania sieci gazowniczej z uwzględnieniem gminy Nowy Duninów w ramach gazyfikacji lewobrzeżnej części Płocka.

Kolejnym krokiem będzie kontakt z przedsiębiorcami i mieszkańcami gminy Nowy Duninów, ankietyzacja, które pozwolą na rozeznanie naszego zapotrzebowania na gaz ziemny.

Koncepcję gazyfikacji naszego regionu wprowadza, jak wspomnieliśmy, Polska Spółka Gazownictwa sp. Z o.o. Oddział w Warszawie, Zakład w Ciechanowie.

Czy pomysł ma szansę na realizację? Jakie mamy potrzeby w tym zakresie? Czy mieszkańcy chcą zmienić systemy grzewcze w swoich domach? Czy budowa sieci gazowniczej na terenie gminy znajdzie gospodarcze i ekonomiczne uzasadnienie? Odpowiedzi na te pytania zdecydują o tym czy sieć gazownicza powstanie na naszym terenie.

gazyfikacja112016_1_534

W archiwum Urzędu Gminy.

Pozdrawiamy gorąco wszystkich, którzy wtedy zbierali fundusze dla Piotrusia.

Archiwum: http://www2.nowyduninow.info.pl/news.php?id=1228

Piąta rocznica „Powódź! Razem damy radę!”

2016_prdr18 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie spotkali się uczestnicy projektu „Powódź! Razem Damy Radę!”. Minęło 5 lat od pierwszych spotkań i przystąpienia gminy Nowy Duninów do projektu. Tu warto przypomnieć: gmina Nowy Duninów  w 2011 roku jako jedyna gmina z powiatu płockiego została zakwalifikowana do udziału w powszechnej akcji edukacyjnej z zakresu ochrony przeciwpowodziowej pod hasłem „Powódź! Razem damy radę!”. Projekt realizowany był przez Fundację Wspomagania Wsi i dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zakwalifikowane zostały 4 gminy zagrożone powodzią, leżące wzdłuż Wisły na odcinku od Sandomierza do Płocka. Warunkiem przystąpienia do projektu było utworzenie z naszych mieszkańców 20 osobowej grupy wolontariuszy, którzy od listopada 2011 roku uczestniczyli w cyklu szkoleń z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Pozostałe trzy gminy, które uczestniczą w programie to  Gmina Solec nad Wisłą, Sobienie Jeziory oraz Dwikozy.

2012_prdrSpołeczna Grupa Wsparcia Ochrony Przeciwpowodziowej z terenu gminy Nowy Duninów złożona jest pracowników Urzędu  Gminy, sołtysów oraz strażaków  OSP Duninów. W 2012 oraz 2013 roku mieszkańcy mogli zobaczyć efekty szkolenia naszych wolontariuszy podczas spotkań z grupą zorganizowanych w bardzo ciekawej formie – przedstawień, scenek rodzajowych, w nadwiślańskich miejscowościach gminy Nowy Duninów, tam gdzie zagrożenie powodziowe jest ciągle realne.

Warto mieć pod ręką ulotkę informacyjną wydaną w ramach projektu, przygotowaną przez naszych wolontariuszy – Co każdy mieszkaniec naszej gminy powinien wiedzieć, żeby lepiej przygotować się do powodzi.”

 ulotka_prdr

Robimy ozdoby i ciasteczka świąteczne.

Wójt Gminy Nowy Duninów, Klub Wolontariusza, Kolo Emerytów i Rencistów, Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie “Nasze Lipianki” oraz Nadwiślańskie Stowarzyszenie w Woli Brwileńskiej zapraszają całe rodziny do wspólnego przygotowywania świątecznych dekoracji oraz pieczenia i dekorowania ciasteczek pod fachową opieką lokalnych specjalistów – pasjonatów:

  • piątek -2 grudnia 2016r. od godziny 1600 Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie
  • sobota – 3 grudnia 2016r. od godziny 1500 Szkoła Podstawowa w Lipiankach
  • czwartek – 8 grudnia 2016r. od godziny 1600 Szkoła Podstawowa w Soczewce

W programie między innymi przygotowywanie ozdób bożonarodzeniowych oraz wypiek i dekoracja ciasteczek.

Tak było w 2014 r. -zapraszamy do galerii.

warsztaty

Samorządy a zbliżająca się reforma oświaty.

Gimnazjum to właśnie oniWczoraj wójt naszej gminy wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława Siperę oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aurelię Michałowską w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Oddział Poświętne w Płońsku. Tematem spotkania była rola i zadania samorządów w projekcie zmian w systemie oświaty.

Jak wynika z przedstawionych przez Wojewodę informacji, dodatkowych środków na wprowadzenie reformy samorządy nie otrzymają. Czy po spotkaniu samorządowcy wiedzą więcej? Raczej nie.

Na spotkaniu przypomniano o funkcjonującej stronie internetowej: http://reformaedukacji.men.gov.pl oraz zachęcano do osobistego kontaktu telefonicznego.

Wczorajsze spotkanie było pierwszym z zaplanowanych pięciu. Kolejne odbędą się na terenie delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Warszawie.

Kalendarz imprez na 2017 rok ustalony.

Razem z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Nowy Duninów ustaliliśmy kalendarz imprez na 2017 r. Wpisanych zostało 24 pozycje. To oczywiście nie wszystkie wydarzenia, które będą miały miejsce na terenie naszej gminy. Dwa kluby sportowe: “Wisła” i “Fala” w ciągu roku grają mecze ligowe, sparingi, turnieje, na które zapraszają mieszkańców.Terminarze można znaleźć na FB.

Wśród wpisanych do kalendarza imprez są oczywiście lipcowe Regaty Żeglarskie. W 2017 r. odbędą się 15  lipca. Zamiast Pikniku Wakacyjnego w Nowym Duninowie, który odbywał się w sierpniu, wójt proponuje 26 sierpniaDuninowskie Święto Plonów“. W załączeniu kalendarz w formacie pdf.

Kalendarz imprez na 2017 r. – pobierz plik pdf

8 ton żywności dla naszych mieszkańców.

żywność z PKPS

żywność z PKPS

W ubiegłym tygodniu odebraliśmy ponad 8 ton żywności z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Współpraca z Zarządem Rejonowym PKPS z siedzibą w Bielsku w przedmiotowej sprawie została podpisana niedawno, ale współpraca z tą instytucją rozpoczęła się dużo wcześniej. To z tego źródła wójt odebrał w ubiegłym roku jabłka, które dystrybuowane były do naszych mieszkańców. Teraz w dwóch turach do ok. 350 rodzin trafi 8 ton żywności. Jeszcze dziś (28 listopada 2016 r.)  w godz. 12.00 – 15.00 rozpocznie się wydawanie żywności mieszkańcom.

Wspomnienie – Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole.

Go to Top