Dzień Samorządu Terytorialnego – nasze wspólne święto.

dziensamorzadu„Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej. „ (podano za wikipedia.org).

Praca w samorządzie to wielkie wyzwanie. Wymaga nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim zaangażowania. Trudna, ale dająca wiele satysfakcji. Jej efekty dedykowane są wszystkim mieszkańcom gminy. Nam wszystkim, naszym dzieciom i wnukom.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim samorządowcom z gminy Nowy Duninów życzę wielu sukcesów.

Pamiętajmy jednak, że dzień ten jest świętem nie tylko tych, którzy zasiadają w gminnych radach. To święto całej społeczności. Wszystkich naszych mieszkańców,  którzy poprzez udział w wyborach samorządowych, działanie w sołectwach, szkołach, organizacjach i grupach niezrzeszonych przyczyniają się do kształtowania gminy, naszego samorządu.

Stąd wszystkim Państwu – mieszkańcom gminy Nowy Duninów dziękuję za zaangażowanie w nasze wspólne sprawy i życzę wytrwałości i satysfakcji z podejmowanych działań.

Wspólnie ze szkolnym chórem


26 maja 2017 w szkolnych murach

Dzień Matki – ciąg dalszy.

Mamy mogą być dumne. Gratulujemy talentów. Wielkie podziękowania dla Pani Doroty, Pani Anieli i wszystkich pozostałych nauczycieli – sprawców dzisiejszych przeżyć.

Dla Mam

Inauguracja Dnia Matki. Odświętnie. Otwierał ją polonez.

Kochana Mamo

“Bóg nie może być wszędzie, dlatego wynalazł matkę.” (Matthew Arnold)

Matka, mamusia, mateczka, mamuśka … . Każdy z nas ma swój własny sposób na zwracanie się do swojej mamy, ale zawsze zwrot ten rezerwujemy tylko dla niej. Nawet jeśli do kogoś jeszcze mówimy podobnie, to intonacja głosu zdradza nasz wyjątkowy do niej stosunek – najbliższej, kochanej i kochającej. Oddanej naszym sprawom bardziej niż własnym i przejmującej się bardziej naszymi problemami niż własnymi. Każdy nasz sukces, to jej sukces, a każda nasza porażka boli ją dwa razy bardziej niż własna.

Tak już mamy mają i trudno to zmienić. Nawet największy wybryk dziecka nie jest w stanie zmienić serca matki, a tysiące kilometrów nie przeszkodzą w byciu ze swym dzieckiem, choćby myślą i sercem.

Trudno więc nie pamiętać o takim dniu jak dzisiejszy – Dzień Matkinajlepszy dzień na podziękowanie, przytulenie i powiedzenie „kocham Cię Mamo”.

Wielkie świętowanie urządziły dziś swoim mamom i tatom dzieciaki z Zespołu Szkół w Nowym Duninowie. Były łzy i uśmiechy, serduszka, kwiaty i uściski. Dziękujemy.

Wszystkim Mamom w dniu ich święta, w imieniu Wójta Gminy Mirosława Krysiaka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Pietrzaka życzymy dni bez trosk, dużo słońca i jeszcze więcej uśmiechów Waszych dzieci.

W imieniu wszystkich mam gorąco dziękujemy Radzie Pedagogicznej za przygotowanie występów dzieci i wielkie świętowanie Dnia Matki w Zespole Szkół.


Wsparcie Starosty dla OSP

Jak będzie wyglądało wsparcie finansowe dla OSP nie działających w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym ? Trudno dziś powiedzieć, Jest to kolejny obszar, który obejmuje postępująca centralizacja. Teraz o wsparciu dla strażaków ochotników nie będzie decydował Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, ale MSWiA, które nie dofinansuje np. umundurowania strażaków.

Dlatego też Starosta Płocki uruchomił pilotażowy program Starostwa Powiatowego w Płocku, który ma na celu m.in. unowocześnienie wyposażenia niezbędnego m.in. do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, zwiększenie skuteczności bojowej i poszerzenie możliwości działania OSP z terenu powiatu. W ramach programu Starosta dofinansował w tym roku zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania. Nasi strażacy także otrzymali wsparcie od Starostwa. 19 maja 2017 r. w ośrodku „Mazowsze” w Soczewce, razem z innymi strażakami z powiatu płockiego, odebrali stosowne czeki, które pokryją 80% wnioskowanych wydatków. 20% kosztów tych zakupów uzupełni wójt z gminnej kasy. Przekazane przez starostę środki dla OSP z terenu gminy Nowy Duninów przeznaczone będą na zakup umundurowania i ubrań specjalnych.

Było to uroczyste spotkanie strażaków i samorządowców z całego naszego powiatu. Posłużyło ono również do wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad przyszłością Ochotniczych Straży Pożarnych, które na naszym terenie funkcjonują od prawie wieku. Stąd też, jak podkreślał Wójt Gminy Mirosław Krysiak, “(…) trzeba dbać o kontynuację działalności tych jednostek. Strażacy Ochotnicy przetrwali niejeden trudny czas wspierając lokalne społeczności, ale bez wsparcia samorządów mogą mieć kłopoty z utrzymaniem wypracowanych przez wiele lat standardów.”

W ubiegłotygodniowym spotkaniu ze strażakami uczestniczyli Prezesi jednostek OSP oraz Prezesi Oddziałów Gminnych ZOSP RP z powiatu płockiego. Symboliczne czeki wręczali: Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Iwona Sierocka – Wicestarosta, Mirosław Krysiak – Wójt Gminy Nowy Duninów, Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego, Stefan Jakubowski i Krzysztof Wielec – członkowie Zarządu Powiatu Płockiego, Ewa Kowalak i Apolinary Gruszczyński – Radni Powiatu Płockiego; a także przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku w osobach: Druh Hilary Januszczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku; Druh Marek Ciećwierz – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku; Druh Stanisław Wiśniewski – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku.

 „Ochotnicze Straże Pożarne skupiają społeczników – mówił Starosta Mariusz Bieniek, gotowych nieść pomoc każdego dnia, często narażając własne życie, stąd też ważne jest ich doposażenie w odpowiedni sprzęt i umundurowanie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, powzięliśmy inicjatywę, aby w budżecie Powiatu Płockiego na 2017 r. zabezpieczyć środki na realizację tego przedsięwzięcia. Gratuluję strażakom i życzę powodzenia w dalszej działalności”.

Warto przy tym wspomnieć, że samorząd powiatowy zadeklarował utrzymanie uruchomionego dla strażaków programu w latach następnych.

Szkoła w Nowym Duninowie do termomodernizacji

Wójt gminy ogłosił wczoraj przetarg na „Termomodernizację Zespołu Szkół w Nowym Duninowie” realizowanego w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej można zapoznać się ze szczegółami tego zadania.

Zakres robót dotyczy budynku szkoły oraz sali gimnastycznej i obejmuje elementy architektury, elektryki (w tym instalację fotowoltaiczną), sanitarne. Planowany termin rozpoczęcia prac to czerwiec 2017 r.

“Zaplanowane zostały także drobne prace w szkole w Soczewce oraz naprawa ogrodzeń. Z drobniejszymi zadaniami na pewno zdążymy przed 1 września 2017 r. – mówi wójt. Termomodernizacji tak szybko nie da się ukończyć. Nie powinno to jednak utrudniać normalnej pracy uczniów i nauczycieli.”

zsz_projekt_termomoder_534

Boisko w Lipiankach powstanie

Prace rozpoczęte, terminy ustalone, kamienie jak widać zbierane.

Prace przy boisku w Lipiankach (wydzielona działka przy szkole) rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu. Starosta Płocki i Wójt gminy, jak zapowiadali, tak wykonają. Nie będzie to może boisko na miarę LO, ale na pewno dla mieszkańców Lipianek i Dużego Duninowa oraz ich gości wystarczy.

Przy drodze powiatowej w Duninowie Dużym, jeszcze w tym tygodniu, będą poprawiane punktowo pobocza drogi.

Pani Barbara skończyła 101 lat

IMG_8686_300Honorata Barbara Dominik – Basia, bo tak od zawsze ją nazywano, urodziła się 20 maja 1916 roku w Woli Brwileńskiej jako dziesiąte dziecko w rodzinie państwa Rumińskich. W wieku 22 lat wyszła za mąż za Zygmunta Dominika. Rok później wybuchła II Wojna Światowa i musieli się rozstać na długie lata. Pan Zygmunt walczył  na froncie, następnie trafił do niewoli. Pani Basia przetrwała ten ciężki etap u rodziny w Warszawie. To były trudne czasy, ale udało się pozbierać rodzinę. Po wojnie Pani Basia wróciła do Woli Brwileńskiej. Wrócił też Pan Zygmunt. Oboje ciężko pracowali w gospodarstwie. Pani Basia prowadziła dom i wychowywała trójkę dzieci. Mąż dorabiał m.in. w płockiej stoczni, w lesie, w Kółku Rolniczym i GS w Nowym Duninowie.

W 2005 roku zmarł Pan Zygmunt. Pani Barbara otoczona opieką syna i synowej mieszka w Woli Brwileńskiej.

Dziś ma wciąż uśmiechniętą twarz i pogodę ducha, choć jak sama mówi, wspomnienia tamtych, trudnych czasów wracają i tęskno za tymi, których już nie ma.


Najlepsze życzenia wielu jeszcze lat w zdrowiu i w takiej kondycji jak ta 19 maja 2017 r. złożył wójt gminy Mirosław Krysiak oraz z-ca kierownika USC Anna Morawska. Do życzeń przyłączają się pracownicy Urzędu Gminy oraz państwo Radni. Wszystkiego dobrego raz jeszcze.

IV Rodzinny Rajd Rowerowy

rajd_2017_plakat_534

W pole Kubotem

Dsoltysi2017wie panie sołtys: Halina Oczkiewicz i Halina Zalewska organizują dziś (23 maja) prezentację traktora firmy Kubot. W ich imieniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych o godz.12.00 do wsi Trzcianno (gospodarstwo Sołtys Zalewskiej – Trzcianno 6). Będzie spóźniony podobiadek i prezentacja maszyny podczas prac polowych.

 

Charytatywny Turniej Piłki Nożnej za nami

Majowa niedziela na stadionie za nami. Było dużo dobrej zabawy, jak zawsze przy okazji takich spotkań. O szczegółach już niebawem.

Sobota w Nowym Duninowie

20 maja (sobota) Turniej Miast

O godz. 14.00 spotykamy się w porcie. O godz. 16.00 mecz piłki nożnej na Orliku.
Zapraszamy Warto sobotnie popołudnie spędzić ze “Strefą Klasyków” w Nowym Duninowie i obserwować wielką bitwę miast: Płock vs. Włocławek. Macie już swoich faworytów?

Majowe spotkania

Pogoda klaruje się. I dobrze, bo przed nami cykl spotkań sportowo – rekreacyjnych na świeżym powietrzu. Jako, że jest ich dużo i różnych, jest gwarancja, że każdy znajdzie coś dla siebie. I tak:

20 maja (sobota):

TKKF organizuje MAZOWIECKI RODZINNY PIKNIK SPORTOWO-REKREACYJNY, na który zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Nowy Duninów. Piknik rozpocznie się o godz. 9.00. Zakończenie planowane jest na godz. 18.00.

SGTPG oraz GKS „Fala” Nowy Duninów zapraszają w godz. 9.00 – 16.00 na halę sportową w Łącku. Odbędzie się tu TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO. Będzie reprezentacja gminy Nowy Duninów i to całkiem mocna.

Tego samego dnia od godz. 14.00 Strefa Klasyków zaprasza na TURNIEJ MIAST. Płock i Włocławek spotkają się w pół drogi, czyli w Nowym Duninowie. Będzie siatkówka i mecz piłki nożnej, sztafeta wioślarska, konkurencje wodniackie, konkursy, etc. Odbędzie się też pokaz pojazdów zabytkowych, klasycznych i specjalnych, który rozpocznie się na terenie Płockiego Ogrodu Zoologicznego. Stąd po godz. 13.00 kolumna wyjedzie do Nowego Duninowa.

21 maja (niedziela)

Po sobotnich spotkaniach musimy zachować jeszcze trochę sił. Spotykamy się bowiem o godz. 16.00 na boisku przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie żeby rozegrać doroczny CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ. Tradycyjnie będzie loteria fantowa, dobre jedzenie i dobre towarzystwo. Dochód z loterii, jak co roku, przeznaczony zostanie na organizację 3 czerwca w nowym Duninowie Dnia Dziecka.

 

27- 28 maja Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW organizuje w gminie Nowy Duninów Okręgową Olimpiadę Młodzieży w Sportach Wędkarskich. Jako, że RZGW w Warszawie wydało zakaz wędkowania na jeziorze Soczewka, samo wędkowanie odbędzie się u naszych sąsiadów w Skokach. Pozostałe konkurencje zostaną przeprowadzone w Nowym Duninowie na stadionie przy ul. Włocławskiej. Już dziś zapraszamy 28 maja (niedziela) na stadion. W Olimpiadzie wystartują także zawodnicy z gminy Nowy Duninów zrzeszeni w Szkółce Wędkarskie Koła PZW 114 w Płocku. Co prawda przygodę z wędkowaniem rozpoczęli niedawno, ale na pewno godnie nas zaprezentują. Warto im kibicować.

28 maja (niedziela) ruszamy rowerami na szlaki GWPK. To już kolejna odsłona RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO. Możecie już przygotować rowery i poprawiać kondycję.

W tych samych dnia odbędzie się impreza zamknięta w Ośrodku Wypoczynkowym Mazowsze zwana Biesiadą z Rozrywką. Wielu z Państwa pasjonuje się rozwiązywaniem szarad. To coś dla Was. W tym roku co prawda zgłosić się już nie można, ale impreza organizowana jest cyklicznie więc nic straconego.

Czerwiec zapowiada się podobnie. 3 i 10 imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, później Piknik w Dzierząznie, który zapowiada OSP oraz mamy nadzieję, Piknik Rodzinny w porcie w Nowym Duninowie. Czerwcowy kalendarz nie jest jeszcze dopięty, więc będziemy o nim mówili po 15 maja.

 

 

 

 

Go to Top