Stypendia szkolne w roku szkolnym 2016/2017

Wnioski na stypendia szkolne do pobrania od 22 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej (http://nowyduninow.info.pl) w zakładce KULTURA/OŚWIATA/SPORT

 UWAGA! Zmiana wzoru wniosków na stypendium szkolne i na zasiłek szkolny. Składamy jeden wniosek na kilkoro dzieci.

Wnioski należy składać od 1 do 15 września 2016 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października 2016 r.)


Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

  • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
  • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego  miesiąc złożenia wniosku.

Pliki do pobrania:


Szczegółowych informacji udzieli Państwu pracownik Urzędu Gminy Pani Magdalena Sarnowska pod nr tel. 242610236 wew. 114 lub 512372509 w godzinach pracy Urzędu. Zapytania można kierować na adres e-mail: ug@nowyduninow.info.pl.

Zapraszamy wędkarzy do Soczewki.

plakat_2016_wedkarskie.

3 września 2016 r. (sobota) spotkamy się po raz ósmy nad jeziorem Soczewka z wędkarzami i tymi, którzy uczą się wędkować.

O godz. 7.00 planowana jest odprawa, a później dobra zabawa z wędką w dłoni :), nagrody i wspólny posiłek. Towarzystwo jak zawsze doskonałe, a wędkarze z Koła 115 “Miejskiego” gościnni. Do sobotniego wędkowania w Soczewce włączył się Starosta Płocki Mariusz Bieniek.

Przy okazji zawodów nad jeziorem będziemy mówić o bezpieczeństwie nad wodą oraz demonstrować udzielanie pierwszej pomocy.

Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest wcześniejsze imienne (nazwisko, imię, data urodzenia lub wiek, tel. kontaktowy) zgłoszenie na numery telefonów: 24-262 12 47 / 604 509 321 lub e-mail: promocja@nowyduninow.info.pl lub wysyłając wiadomość na FB: @gminanowyduninow w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2016 r.

Szczegóły dotyczące VIII Otwartych Zawodów Spławikowych o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów – pobierz Komunikat pdf.

 

Strażacy Ochotnicy apelują do kierowców o rozwagę.

Pojezierzem na rowerze

rajd_pojezierzemCoraz częściej spotykamy się na szlakach i coraz częściej przemierzamy je rowerami. Tym razem mamy okazję spotkać się m.in. z członkami Klubu Turystyki Kolarskiej „BeneqTeam” na trasie rajdu zwanego „Pojezierzem na rowerze”. Mamy do wyboru dwie trasy: 35 km i znacznie dłuższą ok 70km.

Szczegóły na stronie internetowej Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiegowejdź

 

Gmina Nowy Duninów – jedna z bogatszych gmin w powiecie płockim?

soczewka_jb_nycek

Gmina Nowy Duninów znalazła się na 4 miejscu wśród gmin wiejskich powiatu płockiego w tegorocznym rankingu Wspólnoty.

W rankingu uwzględniano 1563 gminy. Awansowaliśmy z 1084 miejsca w ubiegłym roku (wg danych GUS za 2014 r.), na 606 miejsce, ze wskaźnikiem zamożności per capita za 2015 r.: 2 691,86 zł.

Powiększamy nasz wspólny, gminny majątek. W ostatnich latach zanotowaliśmy ponad 400 nowych właścicieli działek. Z powyższego wynika, że w regionie jesteśmy jednym z atrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania i odpoczynku.

 

Przegląd oczyszczalni w Nowym Duninowie.

16 sierpnia br. Odbył się przegląd gwarancyjny oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie. Przegląd ten był konsekwencją awarii, która miała miejsce w połowie lipca. Wg ustaleń Komisji, w której składzie byli wójt, radni, pracownicy Urzędu Gminy i przedstawiciele wykonawcy, koszty naprawy pokryje w ramach gwarancji wykonawca. W najbliższym czasie natomiast zostanie przeprowadzony przegląd szczegółowy wskazanych przez komisję elementów.

Rozbudowana oczyszczalnia w przyszłości będzie obsługiwała także projektowaną w części Nowego Duninowa, Karolewie i Nowej Wsi kanalizację. W tej chwili projekt jest na etapie wydawania decyzji środowiskowych.

Wpis i zmiany w CEIDG są bezpłatne!

ceidg534

Chodnik w Popłacinie w budowie.

Ciąg pieszy wzdłuż drogi krajowej nr 62 w Popłacinie został zastąpiony 1,5 m chodnikiem. Trwa w tej chwili jego budowa. Stąd utrudnienia dla kierowców i pieszych oraz apel do użytkowników drogi o zachowanie szczególnej ostrożności w tym obszarze. Jesienią piesi będą mogli korzystać z szerokiego ciągu pieszego. Bezpiecznego i wygodnego. Pod koniec lipca GDDKiA poprawiła również przejścia przez stawy w ciągu pieszym w Woli Brwileńskiej w ramach bieżących remontów.

Posuwa się też do przodu nasz gminny projekt – budowa ścieżki rowerowej po wale nad Wisłą w ramach RIT-ów. Projekt przewiduje budowę 8,5 km ścieżki o szerokości 2,5 m od granicy z miastem Płockiem do Soczewki, parking przy zjeździe z drogi krajowej w Popłacinie oraz miejsce widokowe na koronie wału.

Mamy już prawo dysponowania gruntem uzyskane od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz RZGW w Warszawie. Czekamy na nabór. Nasza ścieżka rowerowa będzie świetnym wydłużeniem planowanej przez miasto Płock trasy rowerowej oznakowanej jako szlak R-70 od Trasy Nadwiślańskiej Lewobrzeżnej  (R-60 – też planowana) do ronda inż. Jana Marka Lajourdie, ul. Portową – Popłacińską do granicy miasta szerokość do 2,5 m, długość około 2,40 km.

Bezpieczeństwo naszych mieszkańców to najistotniejszy z aspektów działań podejmowanych przez samorząd gminy Nowy Duninów. Stąd Wójt, od wielu lat, jako priorytet traktuje dobrą współpracę z przedstawicielami wszystkich instytucji działających w tym obszarze.

Co prawda współudział finansowy w inwestycjach prowadzonych np. przez zarządców dróg czy RZGW jest bardzo ograniczony, wręcz niemożliwy – mówi wójt, ale w wielu innych obszarach angażujemy wspólne siły. O nas – mieszkańców tu bowiem idzie, o nasze przede wszystkim bezpieczeństwo i wygodę, o naszą gminę, jej rozwój i wizerunek.

V Piknik w Lipiankach

Zapraszamy do oglądania fotoreportażu z V Pikniku w Lipiankach pod honorowym patronatem Starosty Płockiego Mariusza Bieńka i Wójta Gminy Nowy Duninów Mirosława Krysiaka – otwórz galerię zdjęć.

14 sierpnia 2016 r. V Piknik w Lipiankach

14 sierpnia 2016 r. V Piknik w Lipiankach

 

Lato nad jeziorem.

Miejsce wykorzystywane do kąpieli oparte na wodach jeziora Soczewka będzie funkcjonowało do 15 sierpnia. Mamy nadzieję, że słońce jeszcze zajrzy do Soczewki i będzie można plażować i kąpać się. Po 15 sierpnia nie będzie nadzoru ratowników. Jednak wypożyczalnie sprzętu wodnego oraz otwierany właśnie punkt gastronomiczny będzie działał do końca wakacji (może dłużej?).

Tegoroczne lato nie było łaskawe dla plażowiczów, ale będą następne. Wójt Gminy rozważa poprowadzenie nowych inwestycji nad jeziorem Soczewka z udziałem środków unijnych.

Mamy piękne miejsca, czystą wodę – mówi Wójt. Warto szukać nowych rozwiązań i tworzyć jeszcze lepsze warunki do wypoczynku. Mam nadzieję, że uda się pozyskać środki na modernizację tego miejsca.

„Strategia Rozwoju Gminy Nowy Duninów na lata 2016 – 2026”

strategiaOGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu „Strategii Rozwoju Gminy Nowy Duninów  na lata 2016 – 2026”
Na podstawie art. 46 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni ”Strategii Rozwoju Gminy Nowy Duninów na lata 2016 – 2026” w dniach od 10 sierpnia 2016r. do dnia 31 sierpnia 2016r.
Dokument będzie wyłożony w w/w dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 21 Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://ugnowyduninow.bip.org.pl/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.
Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie lub drogą poczty elektronicznej na adres: rrg@nowyduninow.info.pl do dnia 31.08.2016r.

Załącznik:
1. „Strategia Rozwoju Gminy Nowy Duninów na lata 2016 – 2026” – otwórz plik pdf.

 

Wójt zaprasza na warsztaty z Robotyki.

robot-295165_640Wójt Gminy Mirosław Krysiak zaprasza dzieci w wieku 5-6 i 7-13 lat do Gminnego Ośrodka Kultury na warsztaty ROBOTYKI.

Warsztaty odbędą się 24.08.2016r godz. 10.00 ( szkoła w Soczewce).

ZAPISY : tel. 506 – 613 -534 (przyjmujemy tylko dzieci zgłoszone wcześniej telefonicznie  lub osobiście u p. KATARZYNY LUDWICZAK. Warto się pośpieszyć ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegóły dotyczące wakacji w GOK znajdziecie Państwo w zakładce GOK - wejdź

Praca w GOPS w Nowym Duninowie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie poszukuje kandydata na wolne stanowisko – Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie.

Szczegóły na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie - Odwiedź portal duninow.naszops.pl

VI Gminny Turniej Sołectw

Link poprawiony – zapraszamy do galerii


30 lipca 2016 r. o godz. 16.00 drużyny z 9 sołectw gminy Nowy Duninów krokiem defiladowym przemaszerowały przed trybuną gości. Tak jak sześć lat temu i teraz Turniej odbywał się w dwóch lokalizacjach: na boisku przy ul Włocławskiej w Nowym Duninowie, a następnie w porcie. Pierwsza część to konkurencje sportowo – rekreacyjne. W tym rzucanie kalesonami, „plażowanie” na czas, sprint z taczką (z pasażerką), konkurs wiedzy o wójcie, sołectwach i gminie, konkurs wiedzy przyrodniczej i mini turniej Sumo. Po raz pierwszy w Turnieju wystartowało sołectwo Dzierzązna i tu niespodzianka. Drużyna wywalczyła II miejsce. Ubiegłoroczni zwycięzcy – drużyna sołectwa Nowy Duninów, zajęła 3 miejsce, a zwycięzcą Turnieju zostało sołectwo Wola Brwileńska.

Pomysł zorganizowania Gminnego Turnieju Sołectw poddała sześć lat temu ówczesna Radna Rady Gminy Ewa Kowalak. Zaangażowali się Radni i Wójt Gminy Mirosław Krysiak, który do dziś jest nie tylko sponsorem, ale również, obok Posła Ziemi Płockiej Piotra Zgorzelskiego i Starosty Płockiego Mariusza Bieńka, sprawuje honorowy patronat nad Turniejem. Organizatorom, tj. Radzie Gminy Nowy Duninów i obecnej Radnej Rady Powiatu Płockiego Ewie Kowalak warto pogratulować i życzyć powodzenia przy organizacji kolejnych edycji.

turniej_solectw_2016

Jak podkreśla Pani Ewa, dobra zabawa na turnieju i świetna organizacja to zasługa wielu osób i organizacji. Chętnie pomogli strażacy z Nowego Duninowa, LKS „Wisła” Nowy Duninów, Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Duninowie z pracownikami, Stowarzyszenie “Nasze Lipianki” oraz wiele, wiele innych osób, którym z tego miejsca dziękuję. Gorąco dziękuję również sponsorom, bo bez nich trudno byłoby przeprowadzić naszą „Sołtysiadę” i obdarować drużyny wspaniałymi nagrodami.

Lista wszystkich osób, przedsiębiorców i instytucji, które wsparły finansowo organizację imprezy jest długa i znajdziecie ją Państwo w galerii zdjęć stanowiącej fotoreportaż z VI Gminnego Turnieju Sołectw.

Niewiele mamy okazji do wspólnej rekreacji – mówi wójt. Co prawda kalendarz imprez gminnych jest napięty, ale w takim zestawieniu, tj. delegacjami z wszystkich sołectw spotykamy się podczas Regat Żeglarskich, właśnie podczas wspomnianego Turnieju i od niedawna podczas Jarmarku Duninowskiego „Duninowskie dary lasu”.

Przy okazji „Sołtysiady” mieszkańcy poznają się nawzajem, poznają swoją gminę i przy tym dobrze się bawią. Bywa, że rywalizacja jest zacięta, ale poczucie humoru nie opuszcza uczestników do samego końca.

Gorąco pozdrawiam wszystkich uczestników VI Gminnego Turnieju Sołectw. Sołtysom, którzy startowali w Turnieju razem ze swoimi mieszkańcami serdecznie dziękuję za miłe spotkanie i wielkie poczucie humoru. Zapraszam w najbliższą sobotę do Soczewki na Piknik Wakacyjny oraz III Turniej Wolnych Drużyn. Wasz dobry humor przyda się jako uzupełnienie słonecznej pogody.

FOTOREPORTAŻ z VI Gminnego Turnieju Sołectw zapraszamy do galerii

 

Piknik Wakacyjny w Soczewce

piknik_wakacyjny_plakat534


Soczewka
18.00        Rozpoczęcie Pikniku
18.00 – 20.30    Turniej Piłki Nożnej „Wolnych Drużyn” o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów
18.00 – 20.00 Popołudnie na wesoło: Rodzinne konkursy, zabawy i gry. Plac zabaw dla dzieci.
20.00 – 2.00 Tańce, zabawa

Nowy Duninów
18.00        Rozpoczęcie Pikniku
18.00 – 19.30    Wakacyjne popołudnie nad wodą. Konkursy i zabawy rodzinne. Atrakcyjne nagrody! Plac zabaw dla dzieci
18.00 – 2.00    Gra zespół DEMIX


pikni_loga

 

Go to Top