Nasze projekty

Wójt podpisał umowy z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie do realizacji dwóch programów polityki zdrowotnej:

 1. „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2019 r.”
 2. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów”

„Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej  w 2019 r.” – skierowany jest do uczniów V klas szkoły podstawowej na terenie gminy Nowy Duninów ( 1 szkoła podstawowa ) oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, w roku szkolnym 2018/2019. W ramach projektu zaplanowano:

 1. zajęcia edukacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych i dzieci z grupy docelowej z zakresu profilaktyki wad postawy;
 2. gimnastykę korekcyjną prowadzoną przez nauczycieli realizujących gimnastykę korekcyjną w szkole;
 3. badania przesiewowe wśród uczniów stanowiących grupę docelową;
 4. zajęcia grupowe kinezyterapii – ćwiczenia grupowe prowadzone przez fizjoterapeutę w szkole;
 5. zajęcia kinezyterapii – praca indywidualna w siedzibie realizatora;
 6. wydanie skierowania do poradni specjalistycznej w ramach NFZ.

Planowana wartość projektu wynosi 15 250,00 zł.

„Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów” – w roku 2019 skierowany do dzieci w wieku od 6 do 8 lat będących mieszkańcami gminy Nowy Duninów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. W ramach projektu zaplanowano:

 1. zajęcia edukacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych i dzieci z grupy docelowej z zakresu profilaktyki wad postawy;
 2. badanie stomatologiczne z instruktarzem higieny jamy ustnej;
 3. lakowanie bruzd pierwszych trzonowców stałych;
 4. badanie stomatologiczne kontrolne w ramach NFZ.

Planowana wartość projektu w 2019 r. wynosi 25 440,00 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 40 200,00 zł.

NFZ dofinansuje projekty w wysokości 80 % ich wartości.

W dniu 11 kwietnia 2019 r. Wójt ogłosił nabór na realizatora ww. projektów. Nabór do projektów rozpocznie się jeszcze w miesiącu kwietniu bieżącego roku.


 

placzabaw534

 


Plan rozwoju lokalnego na lata 2007 – 2013 to zbiór planowanych przez nasze władze samorządowe inwestycji. Dokument ten nie pozostaje jednak bez zmian. W 2007 roku, podczas prac nad dużym projektem realizowanym wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego (Ogólnodostępne strefy rekreacji) koniecznym stało się wprowadzenie zmian także do naszego Planu. Stąd Uchwała podjęta 23.03.2007 roku.

Poniżej linki do dokumentów opisujących nasze zamierzenia na lata 2007 – 2013:

 1. Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Duninów na lata 2007-2013
 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 289/XLII/06 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 26.10.2006 r. – ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO na lata 2007-2013
 3. UCHWAŁA Nr 41/VI/07 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały nr 289/XLII/06 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Duninów na lata 2007-2013.

Go to Top