WFOŚiGW w gminie Nowy Duninów

tablica azbest 2 Tablice A4 z kwotą_Strona_564
wfos_534_azbest
Azbest

jezyki_2019_534


534logoWFOSiGWwWarszawieProgram unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” - “Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” Część I, Część II, Część III, polegająca na realizacji ww. zamówienia na terenie Gmin tj. Gminy Nowy Duninów, Gminy Brudzeń Duży, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Łąck, Gminy Staroźreby, Gminy Bulkowo, Gminy i Miasta Wyszogród, Miasta i Gminy Gąbin, Miasta I Gminy Drobin, Gminy Pacyna, Gminy Gostynin, Gminy Czerwińsk nad Wisłą.  

„Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie  194 048,46 zł.”

Cel programu

 • Oczyszczenie z azbestu i wyrobów zawierających ten odpad na terenie gmin:
  Część I: Stara Biała, Brudzeń Duży, Drobin, Staroźreby
  Część II: Słupno, Wyszogród, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą
  Część III: Nowy Duninów, Łąck, Gąbin, Pacyna, Gostynin
 • wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na mieszkańców

Wykonawca

LOGISTYKA ODPADÓW Sp. z o.o.

 1. Adama Mickiewicza 29

40-085 Katowice 

Termin realizacji zadania  

od 15.10.2018 r. do 5 grudnia 2018 r.

Zakres czynności obejmował:

-Demontaż, odbiór pokryć dachowych oraz płyt azbestowo – cementowych stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej (oraz inwentarskich)
i budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie ZGRP,

-Odbiór pokryć dachowych oraz płyt azbestowo – cementowych stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach zabudowy indywidualnej (oraz inwentarskich) i budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie ZGRP,

-Transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsc ich unieszkodliwienia

-Zdeponowanie na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów zawierających azbest,

W czasie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” ilość wyrobów zawierających azbest przewidziana do demontażu, odbioru, załadunku, transportu i zdeponowania na składowisku może kształtować się pomiędzy następującymi wielkościami dla każdej z części:

 

Część I – ok. 308,200 Mg

Część II – ok. 180,573 Mg

Część III – ok. 183,421 Mg

Efekt ekologiczny:

Ilość odpadów azbestowych przeznaczonych do utylizacji 672,20 Mg

Koszt całkowity zadania:  242 560,57 zł


 

wfosigw_kanalizacjaND534

azbest_wfosigw


 

tabliczka A4 - WFOSIGW_na_www_534


 

wfoś

Więcej


 

Tabliczka A4 - OSP


 

wfosigw3PGNa


 

 

 

wfosigw_park_nd_tablica_kwota


 

azbest_wfosigw_534


 

osp_wfosigw_2014_534


Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Inne projekty zrealizowane w gminie Nowy Duninów

współfinansowane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

 • Zabiegi pielęgnacyjne w parku zabytkowym w m. Soczewka gm. Nowy Duninów
 • Doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy jednostki OSP w Nowym Duninowie
 • Termomodernizacja budynku strażnicy w Nowym Duninowie
 • Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami w m. Soczewka, Brwilno Dolne, i części Woli Brwileńskiej gm. Nowy Duninów. Etap I Soczewka i część Brwilna Dolnego
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Duninów – ul. Płocka gm. Nowy Duninów
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Jeżewo gm. Nowy Duninówwfosigw_kanalizacjaND534
Go to Top