Kontakt

Urząd Gminy w Nowym Duninowie
ul. Osiedlowa 1
09 -505 Nowy Duninów

tel. (024) 261 02 36 lub (024) 261 02 72

fax.: (024) 261 02 36 lub (024) 261 02 72 wew. 106

Urząd Gminy czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7 00 – 15 00 , w środy od 9  00 do 17  00

Biuletyn Informacji Publicznej: http://ugnowyduninow.bip.org.pl/

e-mail:
Urząd Gminy – ug@nowyduninow.info.pl
Administrator strony – promocja@nowyduninow.info.pl

Adres skrytki e-PUAP: /ugnowyduninow/skrytka

==============================—

Wójt Gminy Karol Gutkowicz
tel. 0 24 261 – 02 – 36


Sekretarz Gminy Katarzyna Stawicka
tel. 0 24 261 – 02 – 72 w. 103

512 372 511

Skarbnik Gminy Sylwia Zawadzka

tel.0 24 261 – 02 – 72 w. 104

789 803 862

Referat Finansowy :

Księgowość
tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 114

512 372 509

Podatki
tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 105

509 220 386
Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami

tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 122

512 372 516

Ewidencja działalności gospodarczej
tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 115

512 372 508

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 107

512 372 521

Referat Rozwoju Gospodarczego

Gospodarka odpadami

tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 122

512 372 516

Rolnictwo, Gospodarka Gruntami, Ochrona Środowiska i Planowanie Przestrzenne
tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 113

512372517

Inwestycje, Gospodarka Komunalna i Zamówienia Publiczne
tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 110

506 613 661

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

Sekretariat, Archiwum Zakładowe

tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 101

Ewidencja Ludności

tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 107

512 372 521

Promocja, Turystyka, Sport, Informatyka, Teleinformatyka
tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 116

512 372 522

Obrona Cywilna
tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 108

501 579 142

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 117

789 803 866

Biuro Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietrzak
tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 111

Pracownik biura rady gminy

tel. 24 261-02-36 w. 111

512 372 519

 

Konserwatorzy:

Wojciech Kijek 504 297 384

Roman Łuczak 504 423 801

Sławomir Ciszewski 509 220 405

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 0 24 261 – 02 – 36 w. 109 lub 24/ 261 14 14

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie

ul. Gostynińska 1

09-505 Nowy Duninów
tel. 0 24 261 – 02 – 38

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce

Świetlica Socjoterapeutyczna

ul. im. Ks. Pawła Kwiatkowskiego 1

09-506 Soczewka
tel. 0 24 261 – 01 – 51 lub 
506 613 534

Zespół Szkół w Nowym Duninowie im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie
09-505 Nowy Duninów
ul. Gostynińska 1
tel. 0 24 261 – 02 – 14 lub 0 24 261 – 17 – 71

Szkoła Filialna w Soczewce
09-506 Soczewka
tel. 0 24 261 – 01 – 22


Go to Top