Film


Błękitno – zielona perła Mazowsza. Gmina Nowy Duninów.

 Mieszkańcy gminy Nowy Duninów oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego zapraszają.

Przyjedź i wracaj do nas – prezentacja gminy Nowy Duninów – regionu północno – zachodniego Mazowsza podczas Integracyjnego Pikniku Rodzinnego w Soczewce:


 

wyklejka_publikacja_b_t


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Film współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Publikacja wydana przez gminę Nowy Duninów.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


 

Go to Top