Skład osobowy

KADENCJA 2018 – 2023

sklad2018_2023_rg534

Przewodniczący Rady - Andrzej Pietrzak

Z-ca Przewodniczącego Jerzy Nowacki

KOMISJE RADY GMINY NOWY DUNINÓW

KOMISJA REWIZYJNA
1. Przewodniczący Komisji Dariusz Zajączkowski
2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Marek Szulczewski
3. Członek Zofia Garwacka
4. Członek Włodzimierz Romański
5. Członek Beata Gościniak
KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
1. Przewodniczący Komisji Waldemar Kijek
2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Krzysztof Wernikiewicz
3. Członek Jerzy Nowacki
4. Członek Sławomir Waćkowski
5. Członek Piotr Kijek
KOMISJA DS EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I SPRAW SPOŁECZNYCH
1. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Kuczkowska
2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Anna Kalwasińska
3. Członek Włodzimierz Romański
4. Członek Krzysztof Wernikiewicz
5. Członek Izabela Gutorska
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  
1. Przewodniczący Komisji Krzysztof Olewnik
2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Zofia Garwacka
3. Członek Małgorzata Kuczkowska
4. Członek Marek Szulczewski
5. Członek Dariusz Zajączkowski
Go to Top