Na początek 9 zadań za prawie 1 mln zł.

 1. XIX Regaty o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XXI Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego, XXVI Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów (15 lipiec)
 2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowy Duninów
 3. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Duninów
 4. Rewitalizacja terenu zieleni w m. Soczewka
 5. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy SP w m. Soczewka
 6. Modernizacja płyty boiska LKS w m. Nowy Duninów
 7. Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska
 8. Zakup i montaż elementów poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w m. Środoń
 9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Duninów Duży

Tyle i takie wnioski o dofinansowanie złożyliśmy w lutym i marcu br. na łączną kwotę 787.018,05 zł co stanowi 79% kosztów powyższych 9 zadań.

Z tego prawie o 0,5 mln zł zawnioskowaliśmy do Samorządu Województwa Mazowieckiego


 


 

OSP Dzierzązna

W Dzierząznie przy OSP powstało swoiste centrum kulturalno – sportowo – rekreacyjne, które wciąż się rozwija. Wczoraj np. Prezes Marek Szymański i Skarbnik Andrzej Garwacki podpisali umowę na z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację kolejnego zadania- budowę Strefy rekreacji z elementami ścieżki interaktywnej w m. Dzierzązna. Będą je realizowali we współpracy z Urzędem Gminy za kwotę 177 790,21 zł, z czego dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego pokryje 95% kosztów kwalifikowanych (168 900,00 zł.).

Warto w tym miejscu dodać słów kilka o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierząznie w roku 2022. OSP Dzierzązna ma swoją wspaniałą historię, ale to co dzieje się tam dziś, przechodzi najśmielsze marzenia o funkcjonowaniu tej jednostki. Pamiętać przy tym należy, że w tej jednostce powstała i dobrze funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – marzenie wielu OSP.

18 lutego br. podczas Walnego Zebrania sprawozdawczego członków OSP w Dzierząznie Zarząd przedstawił wydatki za rok 2022 w kwocie prawie 200 tys. zł. Są to przede wszystkim dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego, dotacje udzielone przez Samorząd Gminy Nowy Duninów, w tym na rozbudowę garażu, dotacje od Starosty Płockiego, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, z Nadleśnictwa Łąck.

Żeby pozyskać tak duże środki i współorganizować 10 ważnych w gminie wydarzeń trzeba mieć nieprzeciętnie zdolne i aktywne zasoby ludzkie. OSP Dzierzązna takie ma, dodatkowo wśród osób mocno ich wspierających jest niezastąpiona Ewa Kowalak Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Płockiego, członkowie takich organizacji jak Fundacja Bez Granic, Nadwiślańskie Stowarzyszenie w Woli Brwileńskiej, Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu, Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i … mieszkańcy niezwiązani z żadną organizacją.


Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

plakat z kodem do urzędu_www

Rozpoczynamy konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Płocka, w skład którego wchodzi Gmina Miasto: Płock, Gąbin, Gmina: Stara Biała, Bielsk, Radzanowo, Słupno, Łąck, Nowy Duninów oraz Powiat Płocki.


https://nowy.plock.eu/konsultacje-spoleczne/


SUMP to dokument strategiczny, który stanowi punkt odniesienia do działań mobilnościowych dla całego MOF Płocka. Jego zadaniem jest wsparcie w planowaniu transportu i mobilności, dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Zmiany te mają na celu zwiększenie udziału aktywnych i ekologicznych środków transportu oraz zmniejszenie roli samochodów osobowych w codziennych podróżach. Są one możliwe tylko przy aktywnym udziale lokalnej społeczności, bowiem to mieszkańcy są uczestnikami ruchu z najlepszą wiedzą na temat wszelkich niedogodności i usprawnień koniecznych do wprowadzenia w codziennych podróżach na terenie MOF Płocka.

Prace nad SUMP zapoczątkowało podpisanie 9 marca 2022 roku porozumienia samorządowego pomiędzy 8 gminami i Powiatem Płockim. Następnie opracowany został Raport Strategiczno-Diagnostyczny dla MOF Płocka (załącznik SUMP), w którym przedstawiono obecną sytuację mobilnościową oraz zdiagnozowano główne problemy i wyzwania obszaru. To wszystko stało się podstawą do wyznaczenia celów strategicznych i operacyjnych, a następnie konkretnych działań i harmonogramu ich wdrażania.

Do tej pory w ramach SUMP dla MOF Płocka przeprowadzone zostały warsztaty scopingowe i ankieta mobilnościowa. Teraz zapraszamy wszystkich do udziału w konsultacjach społecznych poprzez:

– wypełnienie formularza konsultacyjnego dostępnego do dnia 28 kwietnia br. na stronach internetowych JST wchodzących w skład MOF Płocka.

– udział w stacjonarnym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 13 kwietnia br. o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka.

Uwagi i wnioski można zgłaszać:

– w wersji elektronicznej wypełniając formularz konsultacyjny i wysyłając go na adres strategia@plock.eu

– w wersji papierowej w siedzibach gmin

– osobiście podczas spotkania konsultacyjnego

Dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 4109/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 marca 2023 roku – do pobrania
 2. Formularz konsultacyjny – do pobrania
 3. Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOFPłocka – do pobrania
 4. Projekt Raportu Strategiczno-Diagnostycznego dla MOF Płocka – do pobrania
 5. Podsumowanie ankiety mobilnościowej „Aktywne i ekologiczne środki transportu” – do pobrania

Państwa opinia jest bardzo ważna! Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Państwem i wszelkie uwagi.

Mali strażacy

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na etapie powiatowym za nami. Ekipa, która nas reprezentowała w powiecie to przede wszystkim Brajan Salamądry i Miłosz Milczarski. Mają się świetnie, a koleżanki i koledzy z SP w Nowym Duninowie są z nich dumni. My też

Brajan zajął w swojej grupie w eliminacjach powiatowych III miejsce i był najmłodszym uczestnikiem konkursu.

W eliminacjach gminnych brało udział 6 uczestników: Brajan Salamądry (gr. I), Miłosz Milczarski, Jakub Łuczak, Julia Jakubowicz, Wiktoria Berger, Sandra Waszlewska (II grupa) i jak widać na zdjęciach, to wnuczki i wnukowie lub dzieci strażaków ochotników. Cóż, trudno nie połknąć strażackiego bakcyla jak tata, mama lub dziadek żyją strażackim życiem. OSP w gminie Nowy Duninów nie musi się obawiać o przyszłość.

Członkom komisji gminnej, tj. Ewie Romańskiej, Małgorzacie Stańskiej, Krystynie Pruszyńskiej i Annie Chojnackiej gorąco dziękujemy. Wójt ufundował dla uczestników gminnych eliminacji nagrody i prosił o przekazanie serdecznych podziękowań wszystkim uczestnikom startującym 1 lutego w eliminacjach gminnych. Osobiście odwiedzili go Brajan i Miłosz w drodze z eliminacji powiatowych do domu.

Jeszcze raz dziękujemy i gratulujemy dzieciakom i opiekunom.


Uniwersytet Trzeciego Wieku. Warto z nimi być.

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – zajęcia profilaktyki zdrowia dla słuchaczy PPUTW – tak było dziś tuż po zakończeniu zajęć. Temat jak najbardziej interesujący. Po wykładzie pani Agnieszka Kisielewska Żuławnik – dietetyk, nie stroniła od konsultacji indywidualnych.

Spróbowaliśmy koktajlu z selerem naciowym. Nawet ci, którzy nie lubią ziółek, etc. mogą spokojnie popróbować. Było nie tylko zdrowo, ale i pysznie.


Go to Top