Jak się mają nasze inwestycje? Aktualizacja materiału z marca br przedstawionego na sesji Rady Gminy:
POBIERZ PLIK PDF lub jpg poniżej

Materiał opracował kierownik ref. Rozwoju Gospodarczego Krzysztof Piłatowicz

Zatwierdził Mirosław Krysiak Wójt Gminy