Tablica ogłoszeń


18 czerwca 2022 r.

Informujemy, że od poniedziałku (20 czerwca 2022 r,) droga gminna w Dzierząźnie na odcinku od figurki do kopalni kruszców JAWIS (Płock – Dzierzązna) będzie zamknięta. Rozpoczyna się remont drogi.


15 czerwca 2022 r. (środa)

Informujemy, że 17 czerwca 2022 r. (piątek) Urząd Gminy w Nowym Duninowie będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.


25 maja 2022 r. środa)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji?

Każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu posiadającego źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Złożenie deklaracji jest obowiązkiem powszechnym i dotyczy wszystkich źródeł ciepła, niezależnie od rodzaju budynku i sposobu ogrzewania.

Ile mamy czasu na złożenie deklaracji?

  • Do 30.06.2022r. – w przypadku istniejących budynków
  • 14 dni – od uruchomienia źródła ciepła, w przypadku nowych obiektów.

W jaki sposób można zgłosić źródło ciepła do CEEB?

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać pocztą albo złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

Jakie dane dotyczące budynków są zbierane w CEEB?

  • imię i nazwisko albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw
  • informacje o liczbie i rodzaju źródeł ciepła
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Informacje na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i wzory deklaracji dostępne są stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Za budowę systemu CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

W Urzędzie Gminy informacji udzieli pani Aneta Lachowicz pod nr tel. 24/261 02 36 wew. 113 w godzinach pracy urzędu.


 

23 maja 2022 r. (poniedziałek)

Kierownik GOK informuje, że ze względu na rozpoczynające się egzaminy ósmoklasistów w środę i czwartek (25 i 26 maja) zajęcia w Nowym Duninowie nie odbędą się.


23 maja 2022 r.

W tym miejscu będziemy umieszczali informacje, komunikaty i ogłoszenia ważne dla naszych mieszkańców.


Warto też sprawdzić: KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA DOSTĘPNE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJWEJDŹ

Go to Top