Archive for listopad, 2023

Przygotuj się do zimy.“Sezon grzewczy w pełni – zadbajmy o swoje bezpieczeństwo!
W związku z trwającym sezonem grzewczym strażacy apelują o sprawdzenie stanu technicznego kotłowni, w tym również przewodów kominowych i wentylacyjnych.
Cały materiał na stronie: Sezon grzewczy w pełni – zadbajmy o swoje bezpieczeństwo! – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
================================
W związku prognozowanymi z opadami śniegu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.
Intensywne opady śniegu i jego zaleganie na dachach obiektów wielkopowierzchniowych może powodować poważne zagrożenia. Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg. Mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachu może być przyczyną tragedii, zwłaszcza gdy nie usuwa się go z dachów płaskich i o dużych powierzchniach.
Przypominamy, że zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązek odśnieżania dachów i usuwania nawisów śniegu i lodu, spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów. Szczególna uwaga skierowana jest na bezpieczeństwo obiektów handlowych i użyteczności publicznej.
Jeśli podmiot, który włada obiektem nie dopilnuje usunięcia śniegu z dachu, może spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu. Właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 mają obowiązek przeprowadzenia dwa razy w roku kontroli stanu technicznego swoich obiektów. Inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego sprawdzają, czy przestrzegane jest prawo.”

7 i 8 grudnia zawyją syreny

syrenyOrlen informuje:
“Szanowni Państwo
Informuję, że w dniach 7 i 8 grudnia 2023 roku, w godzinach 8.00 – 15.00, na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku ORLEN SA, terenie spółki Basell Orlen Polyolefins (BOP) oraz kompleksie budynków Centrum Administracji i Biura Zakupów, przeprowadzone zostaną głośne próby elektronicznych syren alarmowych.
Próby prowadzone będą zgodnie z przyjętym harmonogramem sprawdzenia funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ORLEN S.A. w 2023 r. Próby zostaną poprzedzone każdorazowo komunikatem głosowym w momencie ich rozpoczęcia, a następnie zostanie przeprowadzony krótki test włączenia syren zamontowanych na poszczególnych obiektach w zakładzie. Informacje na temat głośnych prób zostaną przekazane służbom i mediom wewnętrznym, a także zewnętrznym.”

Utrudnienia w ruchu. Lipianki.

IMG_5064_1Rozpoczęły się prace przygotowawcze do rozbudowy drogi gminnej w Lipiankach w ramach programu inwestycji strategicznych “Polski Ład”. W związku z powyższym występować będą utrudnienia w ruchu od dziś (22.11.2023 r.) do odwołania. W tym tygodniu prace będą prowadzone w godzinach 8.00 – 15.00 (do soboty 25 listopada włącznie).

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

Trwa posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego. Główne tematy to inwestycje prowadzone w roku 2023 i fundusz sołecki. Radni byli też w terenie. Wyniki analizy poznamy na najbliższej sesji 24 listopada br.


1,1 mln – 3 kolejne zadania.

Dziś (17.11.2023 r.) Wójt złożył 3 kolejne wnioski o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego:
  • W ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na „Mycie ulic i zjazdów w pasach drogowych dróg gminnych na terenie gminy Nowy Duninów” na kwotę 36.680,00 zł. Szacunkowy koszt całości zadania to prawie 49 tys. brutto.
  • W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” na „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Nowy Duninów”. Szacujemy, że koszt zakupu wyniesie 904 tys. zł. Brutto. Wnioskujemy o 500 tys.
  • W ramach programu „Mazowsze dla klimatu” na „Dostawę i montaż oświetlenia solarnego” w liczbie 22 szt. (głównie pasy drogowe dróg gminnych). Całość zadania to 198 tys.. Wnioskujemy o pokrycie 70% wartości, tj. 138.600,00 zł.
Podsumowując: wspomniane trzy zadania będą nas szacunkowo kosztowały ponad 1 mln. zł, z czego 70 % to byłoby dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. To tak a początek roku 2024.

Go to Top