Archive for październik, 2023

Działalności kół gospodyń wiejskich na terenie powiatu płockiego

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym powstałym w ramach Operacji pn. „Działalności kół gospodyń wiejskich na terenie powiatu płockiego”. Realizacja miała na celu prezentację wspaniałych społeczniczek, które na co dzień przyczyniają się do rozwoju powiatu płockiego.
Film ciekawie przedstawia dziedzictwo społeczno-kulturowe obszarów wiejskich powiatu płockiego.
Mamy nadzieję, że zaprezentowany materiał filmowy podniesie świadomość oraz przekona odbiorców, że koła gospodyń wiejskich z terenu powiatu płockiego zasługują na zaproszenie do współpracy jako bardzo dobrzy partnerzy w różnych obszarach do działania.

Gmina Nowy Duninów. Październik 2023 r.

Mazowsze dla klimatu w Soczewce jeszcze raz.


tablica_mazowsze_dla_klimatu_537_soczewka


Tym razem było to wspólna z Samorządem Województwa modernizacja oświetlenia przy Szkole w Soczewce. Koszt zadania to kwota 57 010,00 zł, z tego 70% to dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa.

 

Mazowsze dla Duninowa Dużego.

 

tablica - Duninów Duży_klimat_534


Całkowita wartość zadania to kwota 20 000,00 zł brutto. Pomoc finansowa stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania (10.000,00).

 

Mazowsze dla klimatu w Soczewce

tablica_mazowsze_dla_klimatu_Soczewka534


Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wyniosła 53 848,80 zł. Wartość dofinansowania to 70% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Go to Top