III Sesja Rady Gminy Nowy Duninów – 28 czerwca 2024 roku

28 czerwca 2024 roku w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie odbyła się III sesja Rady Gminy, znana również jako sesja absolutoryjna. Sesje absolutoryjne są kluczowym momentem w życiu samorządów, podczas których ocenia się wykonanie budżetu gminy za poprzedni rok oraz udziela się (lub nie udziela) absolutorium wójtowi gminy.

W wyniku głosowania, wójt gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz jednogłośnie otrzymał absolutorium.

Udzielenie absolutorium jest ważnym elementem funkcjonowania samorządu terytorialnego, stanowiącym podstawę dalszych działań na rzecz rozwoju gminy.

 

Spotkanie wójta z wybitnym strzelcem sportowym

W dniu 2 lipca 2024 roku Wójt Gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz spotkał się z młodym mieszkańcem naszej gminy, Wiktorem Kopiwoda, który jest wybitnym strzelcem sportowym i reprezentuje nasz kraj na arenie europejskiej zdobywając złote medale indywidualnie i drużynowo. Wiktor jest najmłodszym zawodnikiem w kadrze Polski Juniorów i jest w tej kategorii Mistrzem Europy.
Podczas spotkania wójt serdecznie pogratulował Wiktorowi jego osiągnięć i wyraził dumę z faktu, że tak utalentowany sportowiec wywodzi się z naszej gminy.
A teraz czas na Mistrzostwo Świata Trzymamy kciuki
Gratulujemy Wiktorowi i życzymy dalszych sukcesów ‼️

Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy

Zaproponuj zmiany, zgłoś pomysł na nowe zadania!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok (dalej zwanym „Programem współpracy”).

Propozycje do projektu Programu współpracy można składać od 24 czerwca do 15 lipca br.

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. To w nim znajdują się informacje o celach i formach współpracy, jak również o planowanych środkach finansowych na zlecanie zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Program współpracy wskazuje również jakie zadania publiczne w danym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego określa jako priorytetowe.

 

Bądź aktywny, Twoje zdanie się liczy!

  • Punktem wyjścia do składania propozycji do projektu przyszłorocznego Programu współpracy jest program obowiązujący w 2024 roku > Program współpracy – Dialog Mazovia
  • Masz szansę na zgłoszenie propozycji nowych zadań publicznych. Dobrze uzasadnij potrzebę ich realizacji. Opisz założenia i planowane rezultaty oraz propozycję kwoty dotacji dla jednej oferty. Pamiętaj, że zaproponowane zadania muszą się mieścić w katalogu zadań samorządu województwa
  • Możesz zgłosić uwagi do istniejących zapisów, jak też zaproponować zupełnie nowe

Wypełnij i przekaż nam wypełniony Formularz zgłoszenia propozycji do 15 lipca br. na jeden z wymienionych sposobów:

Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa
z dopiskiem „Program współpracy 2025”

Jaki jest kolejny krok?

Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, zaplanowane są na miesiąc wrzesień br.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu
i Inicjatyw Społecznych, e-mail: dialog@mazovia.pl.

 

Program współpracy_2025

Półkolonie 2024 w gminie Nowy Duninów

Serdecznie zapraszamy do udziału w półkoloniach! To doskonała okazja, aby spędzić czas w gronie rówieśników, rozwijać swoje pasje i umiejętności, a także bawić się na świeżym powietrzu. W programie wiele atrakcji, wyjazdów, warsztatów, gier i zabaw. Półkolonie są idealnym rozwiązaniem dla dzieci, które chcą aktywnie i ciekawie spędzić wakacje.
‼️ Zapisy już trwają, liczba miejsc ograniczona ‼️
Więcej informacji pod numerem telefonu: 506 613 534

IV edycja konkursu Renowacja Roku Zabytków Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza właścicieli zabytków z obszaru województwa mazowieckiego, do zapoznania się z zasadami IV edycji konkursu “Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Tytuł renowacji roku mogą otrzymać zabytki w dwóch kategoriach: obiektów wpisanych do rejestru zabytków i obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków.
Nabór zgłoszeń trwa do 31 lipca.
Wszelkie informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie:
konkursRRZM_2024
Go to Top