Archive for lipiec, 2023

zawyją syreny alarmowe

syreny

Dla uczczenia 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2023 r., o godz. 17.00 na terenie gminy zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Dźwięk syren będzie ciągły, trwający minutę.

W Nowym Duninowie znów będzie apteka.

logo_rodzinaZ nieoficjalnych, ale pewnych źródeł: w Nowym Duninowie, w budynku Przychodnia Lekarska – NZOZ Rodzina będzie apteka.

XXXI Sesja Rady Gminy Nowy Duninów

ug_i_2022_300Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2023 r. poz.40 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia o zwołaniu XXXI Sesji Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2018 – 2024, na dzień 2 sierpnia 2023r,  o godz. 1600, w sali obrad urzędu gminy w Nowym Duninowie,

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji;
 2. Informacja Wójta Gminy o złożonym wniosku w sprawie zwołania sesji;
 3. Przyjęcie porządku obrad;
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • projekt uchwały nr 1 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Duninów,
  • projekt uchwały nr 2 – zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2023 rok,
  • projekt uchwały nr 3 – zmieniająca uchwałę nr 316/XXX/2023 z dnia 19 maja 2023r, w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  • projekt uchwały nr 4 – w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierząznie,
  • projekt uchwały nr 5 - w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Nowy Duninów,
  • projekt uchwały nr 6 – w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027,
 5. Sprawy różne;
 6. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Gminy Nowy Duninów.

Gmina Nowy Duninów stawia na ekologię.

“Gmina Nowy Duninów stawia na ekologię” i to nie od dziś. Działania samorządu gminy Nowy Duninów w tym zakresie sięgają daleko wstecz. Tak samo współpraca z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. To właśnie ta instytucja mocno wspierała i wspiera działania Wójta Gmina Nowy Duninów w zakresie ochrony środowiska i to ta instytucja już w roku 2004 nagrodziła samorząd gminy w konkursie “Mazowiecki Lider Ekologii”. Rok 2023 to także wspólne inwestycje, o których już informowaliśmy i będziemy informowali w dalszych etapach ich realizacji. Tym razem chcieliśmy powiedzieć o niedawnym Pikniku ekologicznym, pod hasłem jak wyżej: „Gmina Nowy Duninów stawia na ekologię”, który odbył się 15 lipca 2023 r. i został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
A to relacja z tego wydarzenia:

Ekologiczny piknik rodzinny pod hasłem „Gmina Nowy Duninów stawia na ekologię” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł. Honorowy patronat Ministra Klimatu i Środowiska Anny Moskwy.

Regaty o 3 puchary?


Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie o trzy puchary niekoniecznie takimi pozostają. Przyłącza się do ich organizacji coraz więcej żeglarzy i nie tylko. Także pucharów przybywa. I tak od kilku lat jest z nami Piotr Zgorzelski Wicemarszałek Sejmu RP, który funduje puchar i nagrodę dla najstarszego sternika, Jach Klub Boruta z pucharem i nagrodą dla najmłodszego sternika oraz Pabianicki Klub Sportów Wodnych, którego Prezes funduje puchar Fair Play. Ogólnie żeby taka impreza zaistniała, żeby można było na naszym Zalewie zebrać tak dużo załóg żeglarskich, trzeba przede wszystkim współpracy wielu ludzi. I tak właśnie jest z naszymi Regatami, które trwają z przerwą na bardzo złą pogodę (1 raz – kto pamięta, który to był rok?) i pandemię od ponad ćwierć wieku i oby trwały, bo innego takiego spotkania nie było do tej pory.

 

Go to Top