Unia i my


Od roku 2004 gmina Nowy Duninów korzysta z wsparcia finansowego Unii Europejskiej.


ASI_534oczyszczalnia tabliczka


dobra_kanalizacja tablica prow_Karolewo534


tabliza_dzierzazna_prow_534


 

 

cyfrowaGmina_info_na_stronę_534

banner_na_strone_CG_534

 


 

Tablica Leader - OSP Lipianki_534


Tablica Leader - Nadwiślańskie Wola Brwileńska_534


Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji z elementami ochrony klimatu w m. Lipianki

Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji z elementami ochrony klimatu w m. Lipianki


02.12.2022r.Tablica Leader - Nadwiślańskie Wola Brwileńska_534


Tablica-Leader-Soczewka_534


Tablica-Leader-Nowy-Duninów_534


MójRynekUnia_534


Dzierzązna_osp_534


door_to_door


tablica inf dofinansowanie UE


gok_aktywizacja_mieszkancow_2018_534plaza_soczewka_tablica

plaza_soczewka_tablica


plaza_soczewka_tablica


Projekt ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”
Gmina Nowy Duninów realizuje w partnerstwie projekt ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Plakat_informacyjny_ASI_A3_534

 

tablica_pamiatkowa_termomodernizacja_534

Termomodernizacja


Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej

na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka

- pobierz plik pdf


„Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka” – więcej informacji: pobierz plik pdf

rit

 


Przedszkolak w szkole

prow_skwerek_soczewka

prow_stawy

prow_kanalizacja

prow_oczyszczalnia

placzabaw534

 

„Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie – Etap I ”Największy z trzech stawów w zabytkowym zespole pałacowo – parkowym w Nowym Duninowie.RPO WM
„Budowa drogi gminnej
Mościska – Dzierzązna”


Budowa drogi o długości 3 km 697,3 mb obejmuje dwa etapy:

I etap – od km 0+058,92 do km 2+058,92.
II etap – od km 2+058,92 do km 3+756,22.

Całkowita długość drogi 3697,30m, o nawierzchni asfaltowej szer. 3,0m., pobocza utwardzone kruszywem naturalnym gr. 10cm, obustronny ściek odwodnieniowy z elementów betonowych z opornikiem 12x25x100 wtopionym. Konstrukcja jezdni jak dla KR-2: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm

Wartość realizacji projektu 2 538 362,62 zł

Budowa drogi dofinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Priorytet III Regionalny System Transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa w kwocie 2 157 608,22 zł.

Projekt realizowany od dnia 26.04.2007 do dnia 29.10.2010
Beneficjent: Gmina Nowy Duninów, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

 Umowa nr 00172-6922-UM0700222/09 RW.II./AK/0219.4-222/09 z dnia 30 października 2009r. , działanie „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2010, „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów”, realizacja 2010r. (w trakcie realizacji), wartość projektu: 508.150 zł, w tym PROW: 315.000 zł, środki własne: 193.150 zł.


Portal Funduszy Strukturalnych

Projekty:

  • Modernizacja drogi gminnej Karolewo-Kamion nr. wniosku Z/2.14/III/3.1/160/04
  • Modernizacja drogi gminnej Nowy Duninów-Trzcianno nr. wniosku Z/2.14/III/3.1/161/04
  • Modernizacja drogi gminnej Środoń-Jeżewo nr. wniosku Z/2.14/III/3.1/162/04

są współfinansowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% wartości kontraktu i budżet państwa w wysokości 10% wartości kontraktu. Budżet Gminy Nowy Duninów finansuje projekt w wysokości 15% wartości kontraktu.


Modernizacja drogi gminnej Karolewo-Kamion nr. wniosku Z/2.14/III/3.1/160/04

W ramach projektu zostanie zmodernizowana droga gminna o długości – 1598 m, szerokość drogi – 3,0 m, szerokość poboczy gruntowych – 2 x 0,75 m.

Pozostałe urządzenia: przepust śr. 400 długość L = 11 mb wraz z ściankami czołowymi, studnia chłonna – 2 szt, oznakowanie.

Konstrukcja drogi: Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 4 cm, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm


Modernizacja drogi gminnej Nowy Duninów-Trzcianno nr. wniosku Z/2.14/III/3.1/161/04

W ramach projektu zostanie zmodernizowana droga gminna o długości 1078 m, szerokość drogi – 5,0 m, wraz z chodnikami, zjazdami do posesji i parkingiem.

Odwodnienie na części za pomocą rowów przydrożnych, których skarpy i dno zostanie umocnione geokratą Taboss gr. 5 cm na pozostałym fragmencie zaprojektowano ściek uliczny szer. 0,50 m z kostki betonowej prostokątnej gr. 8 cm. Przewidziano również kanały odwadniejące typu ACODREN.

Zjazdy do posesji z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm w ilości 75 szt., parking o powierzchni ca 176,0 m2, chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. ca 1900,0m2 szer. 2,0m, oznakowanie.

Konstrukcja drogi: Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 4 cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 11 cm Warstwa wyrównawcza (mieszanka optymalna z kruszywa naturalnego) jako wzmocnienie gruntu do nośności G-1 gr. 10 cm


Modernizacja drogi gminnej Środoń-Jeżewo nr. wniosku Z/2.14/III/3.1/162/04

W ramach projektu zostanie zmodernizowana droga gminna o długości – 1648 m, szerokość drogi – 3,0 m, szerokość poboczy gruntowych – 2 x 0,75 m, odwodnienie – studnia chłonna – 3 szt, oznakowanie.

Konstrukcja drogi: Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 4 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm

Go to Top