Archive for czerwiec, 2023

Pomiar prędkości w Nowym Duninowie

20230629_113715Urządzenie pomiaru prędkości w Nowym Duninowie najprawdopodobniej zostanie zainstalowane na wjeździe od strony Płocka (ul. Płocka). Dziś przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego uzgadniali miejsce Radaru z Wójtem Krysiakiem. Nogę z gazu proponujemy zdjąć już teraz. Życie jest kruche, a pieszy w starciu z samochodem ma naprawdę niewielkie szanse.

Wakacje w GOKu

wakacje_534


Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowym Duninowie i Fundacją “Bez Granic” to prawdziwa przygoda. Każdy dzieciak znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy:

03.07.2023
zawody sportowe – boisko przy Szkole Podstawowej w Soczewce
04 – 05.07.2023
Ninja Warior w Płocku
06.07.2023
warsztaty ceramiczne
 07.07.2023
warsztaty wikliniarskie – wyjazdowe
10.07.2023
warsztaty artystyczne – zajęcia w Nowym Duninowie
11.07.2023
wycieczka do Suntago
13.07.2023
zabawy plastyczne -slime – zajęcia w Nowym Duninowie
14.07.2023
Dzień w lesie – zajęcia w Nowym Duninowie
17.07.2023
warsztaty ekologiczne – zajęcia w Soczewce
18.07.2023
spotkanie z pszczelarzem – zajęcia w Nowym Duninowie
19.07.2023
Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego
20-22.07.2023
wycieczka na Podlasie
24 -25.07.2023
kino plenerowe, ognisko i nocowanie – Szkoła Podstawowa w Soczewce
Zajęcia na miejscu trwają w godz. 10.00 -13.00
Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy. Więcej informacji pod nr tel. 506 613 534
#KażdyDzieńToPrzygoda
=======================================
==============
#programywsparcia #mazowszepomaga #solidarnośćmazowiecka #mazowszedlaorganizacjipozarządowych
Zadanie publiczne pod nazwą “Każdy dzień do Przygoda! dofinansowano ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

pod nazwą “Każdy dzień do Przygoda! dofinansowano ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Rozbudowa oczyszczalni w Nowym Duninowie.

Spotkanie robocze dot. technicznych aspektów rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie zakończone, ale to nie koniec prac zespołu. Unowocześnienie procesu technologicznego zapewni zmniejszenie do minimum niepożądanego wpływu na środowisko odbieranych od mieszkańców ścieków. Jednak wdrożenie nowych rozwiązań i połączenie ich z istniejącą infrastrukturą techniczną wymaga bardzo szczegółowych ustaleń.

Dziś też kolejne spotkanie z mieszkańcami osiedla, na którym będzie budowana główna nitka kanalizacji w ramach wspomnianego projektu.

Przypomnijmy, „Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów” w zakresie rozbudowy oczyszczalni obejmuje m.in.:

 1. a) Obiekty nowoprojektowane:
 • taca najazdowa punktu przyjęć ścieków dowożonych;
 • hala technologiczna mechanicznego oczyszczania ścieków surowych;

Roboty budowlane:

 • instalacja biofiltra (przebudowa wentylacji mechanicznej);
 • pomieszczenie rozdzielnic elektrycznych;
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 16-18kWp;
 • zintegrowany system automatyzacji procesów technologicznych dla 12 reaktorów biologicznych (SBR)
 1. b) Obiekty istniejące podlegające przebudowie:
 • pompownia główna ścieków surowych;
 • pomieszczenia zbiorników retencyjnych;
 • pomieszczenia reaktorów biologicznych SBR (obiekt 2.2. i 3.2.);
 • pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu (obiekt 3a); wykonanie wentylacji oraz zamknięcie otworów.

Budowa zaś sieci kanalizacyjnej i wodociągowej to:

 • budowa sieci wodociągowej fi 90 dł. ok 865,7 mb,
 • zasuwy kołnierzowe z obudową śr. 80mm, kpl. 4
 • wykonanie hydrantów sieciowych nadziemnych ppoż. DN 80 wraz z zasuwami Dn 80, kpl. 4
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE fi 63 dł. ok 1298,7mb i fi 50 dł. ok. 147,5mb oraz kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej PCW fi 200 dł. ok. 17mb,

 • wykonanie studni czyszczakowych, szt. 2
 • wykonanie studni rewizyjnych, szt. 3

To na pewno nie jest optymalny zakres, na który  liczyli mieszkańcy, ale daje szansę na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej zamiast budowy szamba, które na wspomnianym osiedlu trudno wybudować ze względu na wysoki poziom wód gruntowych.

Wartość inwestycji to kwota 3.672.999,06 zł. Z tego pozyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  to kwota 2.993.045,00 zł, czyli 81% wartości projektu.

 

Kolejny wniosek o fotoradar złożony.

Bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 62, która stanowi nasz główny szlak komunikacyjny to jedna z najważniejszych spraw – mówi wójt. – Ograniczenia prędkości, które w ostatnich latach zostały zastosowane, praktycznie na całej długości drogi krajowej w obrębie gminy, na pewno poprawiają bezpieczeństwo, ale naszym zdaniem muszą być wzmocnione działaniem fotoradaru.

Dotychczas Główny Inspektorat Transportu Drogowego na wnioski o fotoradar w Nowym Duninowie i w Popłacinie odpowiadał negatywnie: „nie ma konieczności instalacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących”.

Dziś Wójt ponownie złożył wniosek do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego o zainstalowanie fotoradaru w Nowym Duninowie. Wygląda na to, że jedynie montaż tego urządzenia zdyscyplinuje kierowców, którzy ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym nagminnie lekceważą.


Bezpłatna sterylizacja zwierząt.

ogł_534Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza właścicieli czworonogów do udziału w programie sterylizacji i znakowania suczek i kotek, który realizowany jest w ramach zadania pn.

„Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Duninów” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością wpływu. Pod uwagę brana będzie data oraz godzina złożenia wniosku. Właściciele zwierząt zakwalifikowanych zostaną o tym poinformowani telefonicznie.

Warunkiem udziału w Programie jest zarejestrowanie zwierzęcia w systemie identyfikacji zwierząt (w dniu przeprowadzanego zabiegu sterylizacji) poprzez wszczepienie elektronicznego transpondera (mikroczipa), podając obowiązkowo swoje dane teleadresowe (imię, nazwisko, adres, telefon).

Zgłoszenia przyjmowane będą

do dnia 07.07.2023r.

w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie

 1. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

Zabiegi wykonywane będą w:

Gabinecie Weterynaryjnym WADERA, ul.  Zamkowa 19, 09-500 Gostynin.

Szczegóły udziału w programie znajdą Państwo w Regulaminie lub pod nr tel. 512372517

 

Go to Top