Szkolenia

“Szansa dla rolnika – agroturystyka”

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizuje projekt pt. “Szansa dla Rolnika – Agroturystyka” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.1.2 “Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”). Do projektu włączyła się Fundacja AKTYWNI RAZEM, której członkiem jest m.in. gmina Nowy Duninów. Dlatego też zachęcamy mieszkańców gminy do zapoznania się z projektem i ewentualnego przystąpienia do niego.

FUNDACJA “AKTYWNI RAZEM – SZCZEGÓŁY PROJEKTU”

Go to Top