Aktualności OP

OiSO.524.1.2.2023.KM

Zarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Nowy Duninów w 2023 roku.  – wejdź

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych gminy Nowy Duninów. – wejdż


Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Nowy Duninów w 2023 roku  pn. Organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnychwejdź i sprawdź w BIP

Go to Top