Aktualności OP

Nowy Duninów, dn. 05.01.2024 r.

OiSO.524.1.2.2024.KM

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych gminy Nowy Duninów:

Powiązane pliki:

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – pobierz plik pdf

załącznik do ogłoszenia – pobierz plik docx


 

02. stycznia 2024 r.

Zarządzenie nr 1/2024 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 03 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Nowy Duninów w 2024 roku  pn. Organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych. – pobierz plik pdf

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2024 – pobierz plik pdf (Ogłoszenie o konkursie)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert – pobierz plik

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert – pobierz plik

 17.10.2023 r.

Konsultacje programu Współpracy na rok 2024.

ZARZĄDZENIE NR 64/2023 WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW z dnia 17 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2024. – pobierz plik

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 64/2023 – pobierz plik

Załącznik do Załącznika nr 1 – pobierz plik (Projekt Programu Współpracy)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 64/2023 – pobierz plik

 

28 marzec 2023 r./ OiSO.1.5.2023.KM

Zarządzenie nr 26/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Nowy Duninów w 2023 roku. – pobierz plik pdf

Załącznik do Zarządzenia nr 26/2023 – pobierz plik pdf

OiSO.524.1.2.2023.KM

Zarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Nowy Duninów w 2023 roku.  – wejdź

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych gminy Nowy Duninów. – wejdż


Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Nowy Duninów w 2023 roku  pn. Organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnychwejdź i sprawdź w BIP

Go to Top