Posts tagged solidarnośćmazowiecka

Mazowsze dla klimatu w Soczewce jeszcze raz.


tablica_mazowsze_dla_klimatu_537_soczewka


Tym razem było to wspólna z Samorządem Województwa modernizacja oświetlenia przy Szkole w Soczewce. Koszt zadania to kwota 57 010,00 zł, z tego 70% to dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa.

 

Mazowsze dla Duninowa Dużego.

 

tablica - Duninów Duży_klimat_534


Całkowita wartość zadania to kwota 20 000,00 zł brutto. Pomoc finansowa stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania (10.000,00).

 

Mazowsze dla klimatu w Soczewce

tablica_mazowsze_dla_klimatu_Soczewka534


Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wyniosła 53 848,80 zł. Wartość dofinansowania to 70% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Mazowsze dla Środonia

tablica - Środoń_klimat_534


#Mazowszepomaga
#programywsparcia
#solidarnośćmazowiecka

„Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska”

Zadanie: „Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska” dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w 80% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 124 113,15 zł brutto.


#Mazowszepomaga

#programywspacia

#solidarnośćmazowiecka


 

Centra_Edukacyjne_Wola Brwileńska__2023 kopia

Go to Top