tablica - Duninów Duży_klimat_534


Całkowita wartość zadania to kwota 20 000,00 zł brutto. Pomoc finansowa stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania (10.000,00).