tablica_mazowsze_dla_klimatu_Soczewka534


Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wyniosła 53 848,80 zł. Wartość dofinansowania to 70% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.