Zadanie: „Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska” dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w 80% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 124 113,15 zł brutto.


#Mazowszepomaga

#programywspacia

#solidarnośćmazowiecka


 

Centra_Edukacyjne_Wola Brwileńska__2023 kopia