tablica_mazowsze_dla_klimatu_537_soczewka


Tym razem było to wspólna z Samorządem Województwa modernizacja oświetlenia przy Szkole w Soczewce. Koszt zadania to kwota 57 010,00 zł, z tego 70% to dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa.