Posts tagged programywsparcia

Mazowsze dla klimatu w Soczewce jeszcze raz.


tablica_mazowsze_dla_klimatu_537_soczewka


Tym razem było to wspólna z Samorządem Województwa modernizacja oświetlenia przy Szkole w Soczewce. Koszt zadania to kwota 57 010,00 zł, z tego 70% to dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa.

 

Mazowsze dla Duninowa Dużego.

 

tablica - Duninów Duży_klimat_534


Całkowita wartość zadania to kwota 20 000,00 zł brutto. Pomoc finansowa stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania (10.000,00).

 

Mazowsze dla sportu w gminie Nowy Duninów

Odbiór – Modernizacja boiska przy ul. Włocławskiej 3A w Nowym Duninowie.
============================
“Modernizacja boiska sportowego LKS w m. Nowy Duninów” Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
#Mazowszepomaga
#programywsparcia
#solidarnośćmazowiecka
Mazowsze serce Polski
#mazowszedlasportuTablica_nd_534


Go to Top