Zimowe utrzymanie dróg

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU  DRÓG GMINNYCH  w Gminie Nowy Duninów  w sezonie 2017/2018

boto0022Sieć dróg gminnych na terenie Gminy Nowy Duninów, podzielona jest na następujące standardy zimowego utrzymania:

Grupa V

drogi dowozu dzieci do szkół, drogi do ewakuacji publicznej  na wypadek zagrożenia np.  powodzią, drogi prowadzące do obiektów użyteczności publicznej, a także placówek handlowo – usługowych.

Grupa VI

drogi dojazdowe do zabudowań ( kolejność w zależności od liczby osób zamieszkujących)

Grupa VII

chodniki przyległe do gminnych obiektów użyteczności publicznej, pozostałe drogi do zabudowy letniskowej, drogi mało uczęszczane.

W czasie występowania śliskości zimowej, nawierzchnie dróg będą uszorstniane. Do uszorstniania przewiduje się użycie mieszanki piaskowo – solnej.

Aktualne numery telefonów Urzędu Gminy w Nowym Duninowie w zakresie informowania o potrzebie odśnieżania  poszczególnych odcinków  dróg: (024) 2610272, (024) 2610236, 506 613 661.Fax: (024) 2610236  w. 106

Wykaz dróg do odśnieżenia wg kolejności odśnieżania:

 1. Trasa autobusu szkolnego dowożącego dzieci do szkół na terenie gminy
 2. Drogi ewakuacyjne na wypadek wystąpienia nagłego zagrożenia
 3. Drogi prowadzące do obiektów użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Szkoły, Ośrodki Zdrowia,  Posterunek Policji, Poczta, Biblioteka, Kościół – cmentarz, GOK) i placówek handlowo-usługowych
 4. Drogi dojazdowe do zabudowań (kolejność w zależności od liczby osób zamieszkujących)
 5. Chodniki przyległe do gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Do odśnieżania dróg  używany będzie  pług przymocowany do ciągnika gminnego URSUS C-360.

W wypadku obfitych  opadów śniegu przewiduje się  interwencyjne użycie  dodatkowo sprzętu zewnętrznego na zlecenie – jedna lub dwie koparko – ładowarki z dopinanym pługiem.

Stała współpraca  z zarządcami dróg wyższej kategorii w zakresie przekazywania danych o konieczności odśnieżania  odcinków dróg – na podstawie kontroli oraz zgłoszeń od mieszkańców.

Nadzór łącznie z egzekwowaniem  od właścicieli lub zarządców obowiązków odśnieżania chodników przyległych do  prywatnych nieruchomości lub nieruchomości będących w ich  zarządzie –  podstawa  prawna: art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach.

 • Zasady odśnieżania i odladzania dróg gminnych – pobierz plik pdf.

====

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych:

 • Sieć dróg powiatu Płockiego z kategoriami odśnieżania – pobierz plik pdf
 • Informacja nt. zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 – pobierz plik pdf.
 • Zasady odśnieżania i uszorstniania dróg powiatowych – pobierz plik pdf.

 

IMGW – ostrzeżenia

Nadwiślańskie zaprasza na kulig

Ferie w GOK-u

Wójt gminy serdecznie zaprasza dzieciaki z terenu gminy i ich gości na zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury.

Oto krótki harmonogram:

 • Do 18 stycznia 2018 r. (czwartek) zajęcia prowadzone są w Nowym Duninowie (sala gimnastyczna szkoły).
 • 19 stycznia wyjazd na kręgle.
 • 22 – 24 stycznia zajęcia w siedzibie GOK-u (SP Soczewka).
 • 25 stycznia wyjazd do Płocka na ścinkę wspinaczkową.
 • 26 stycznia dzieciaki spotkają się na balu karnawałowym w Soczewce.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w godzinach 10.00 – 14.00. Szczegółowych informacji udzieli kierownik GOK-u Pani Katarzyna Ludwiczak pod nr tel.: 506 613 534.

Są ferie – sprawdź rozkład jazdy

Mamy ferie więc część autobusów nie kursuje.

Warto sprawdzić na stronach przewoźników: PKS Gostynin – http://pksgostynin.pl/, K-PTS we Włocławku – http://www.kpts.com.pl/ i szczególnie KM Płock – http://www.kmplock.eu/www/ szczegółowe rozkłady obowiązujące podczas ferii zimowych, które potrwają do 28 stycznia 2018 r.

KM Płock – rozkład jazdy autobusu linii 160

Rozkład jazdy PKS Gostynin

Rozkład jazdy – K-PTS

Nowe zadania na nowy rok.

I znów GDDKiA z gminą Nowy Duninów w partnerstwie

I znów GDDKiA z gminą Nowy Duninów w partnerstwie

2018 rok wójt rozpoczął m.in. od spotkania z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie budowy brakujących odcinków chodników przy drodze krajowej nr 62, także między Nowym Duninowem i Starym Duninowem. Zadaniem gminy będzie przygotowanie projektu, zadaniem GDDKiA w Warszawie – wykonanie.

„Że chodniki przy drodze krajowej są potrzebne, nikogo nie trzeba przekonywać – mówi wójt. Jest to konieczność dyktowana podstawowym bezpieczeństwem naszych mieszkańców. Tym bardziej cenimy sobie współpracę z zarządcą DK 62, tak w zakresie budowy chodników, jak też przy rozwiązywaniu innych, ważnych kwestii związanych z bezpieczeństwem. Za chwilę zlecę wykonanie projektu. Zależy nam, żeby wybudować te chodniki w pasie drogowym, bez wchodzenia w grunty prywatne. To zagwarantuje powodzenie inwestycji, a na pewno zaoszczędzi dużo czasu.”

Ubiegłotygodniowa wizyta w Warszawie to także złożone wnioski u Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie 2 zadań sołeckich w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”.

Przypominamy, że środki tym razem trafią do sołectw: Nowy Duninów (na zmodernizowanie miejsca rekreacji przy boisku na ul. Włocławskiej) i Karolewo – Nowa Wieś (na doposażenie świetlicy wiejskiej). Liczymy na 50% wsparcie od Marszałka.

Płockie Kolędowanie Noworoczne.

Płockie Kolędowanie Noworoczne

12 i 13 stycznia wyłączenia zasilania

prad01_48012 stycznia w Nowym Duninowie (ul: Włocławska, Płocka, Gostynińska, Jaśminowa, Kasztanowa, Świerkowa, Pałacowa, Parkowa, Zacisze, Plac Strażacki, Wiślana, Kościelna, Osiedlowa, Parcelowa, Wierzbowa, Klonowa, Kwiatowa, Lipowa, Piękna, Długa, Wesoła, Chabrowa) i Grodziskach oraz 13 stycznia w miejscowości Grodziska i Kamion planowane są wyłączenia zasilania. Szczegóły na stronie operatora: http://kig.pl/o-kig/o-nas/projekty-realizowane-przez-kig/projekty-realizowane/5798-2/

Praca i rozwój zawodowy – administracja samorządowa

e-obywatel_534Przez dwa dni grupa pracowników Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie poszerzała swoją wiedzę i umiejętności w zakresie e-obsługi obywatela.

Dziś pierwszy dzień.

Szkolenie “E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE” organizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR i krajowego budżetu pod nadzorem Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

To początek. Przewidziane są kolejne szkolenia dla mieszkańców gminy Nowy Duninów.

Piątek 12 stycznia Urząd Gminy nieczynny

ug_infoNa podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, poz. 2138, poz. 2255, z 2017r. poz. 962, poz. 60 ) w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 ) wójt ustala dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Duninowie i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych dzień wolny od pracy w dniu 12 stycznia 2018 r. (piątek) w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela, tj. w sobotę 6 stycznia 2018 r.

W związku z powyższym, w wyznaczonym dniu (12 stycznia) Urząd Gminy w Nowym Duninowie będzie nieczynny.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Dobre wieści

Od 1 stycznia Mazowsze formalnie składa się z dwóch jednostek statystycznych. Po roku 2020 Mazowsze razem z bogatą Warszawą nie miałoby większych szans na fundusze z Unii Europejskiej.


Fala zaprasza.

Energa

Planowane wyłączenia prądu

Go to Top