Odbiór – Modernizacja boiska przy ul. Włocławskiej 3A w Nowym Duninowie.
============================
“Modernizacja boiska sportowego LKS w m. Nowy Duninów” Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
#Mazowszepomaga
#programywsparcia
#solidarnośćmazowiecka
Mazowsze serce Polski
#mazowszedlasportuTablica_nd_534