Wczoraj Wójt Krysiak podpisał umowę o nadzór inwestorski inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej w Nowym Duninowie. W ramach zadania wykonamy 900 m sieci wodociągowej, ok. 1,5 km sieci kanalizacyjnej i zmodernizujemy oczyszczalnię ścieków w Nowym Duninowie. Zostanie unowocześniony proces technologiczny, co pozwoli jeszcze bardziej ograniczyć negatywny wpływ funkcjonowania oczyszczalni na środowisko.

Całkowita wartość zadania to kwota prawie 3,7 mln. zł.

Tak jak informowaliśmy, zadanie jest dofinansowane w ramach PROW na lata 2014 – 2020.


26022023_IMG_7837_534