Wczoraj odbyło się spotkanie organizowanie przez LGD AKTYWNI RAZEM, w którym uczestniczyli obok wójta Krysiaka, także przedstawiciele organizacji działających na naszym terenie. Większość z nich korzystała już ze wsparcia LGD realizując różnego rodzaju projekty. W sumie, jak pokreśliła wczoraj Pani Agnieszka Żókowska, gmina Nowy Duninów, w tym szczególnie organizacje pozarządowe, realizowała projekty za 1 mln zł. z 10 mln budżetu LGD Aktywni Razem to duża kwota i tytuł lidera w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów.
Celem wczorajszego spotkania były konsultacje zmierzające do opracowania jak najlepszej diagnozy obszaru LGD AKTYWNI RAZEM poprzez analizę potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru. Udział naszych mieszkańców w konsultacjach, to gwarancja uznania w kolejnej perspektywie finansowanej naszych potrzeb, które kto inny lepiej zna od samych zainteresowanych.