Wspaniała uroczystość, w której uczestniczyła delegacja z gminy Nowy Duninów.
Wieniec przygotowała Zofia Garwacka z pomocą członków Klubu Seniora w Soczewce.
OSP z gminy Nowy Duninów reprezentowali druhowie z OSP Nowy Duninów.
Medal “Zasłużony dla Powiatu Płockiego” odebrała tego dnia Jolanta Salamądra. Wśród Liderów Rolnictwa w Powiecie Płockim znalazł się nie kto inny jak Tomasz Maślany. Gratulujemy.
=============================
Starostwo Powiatowe w Płocku
Mazowsze serce Polski
Adam Struzik
Piotr Zgorzelski Wicemarszałek Sejmu RP
Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki
Lech Dąbrowski
Ewa Kowalak
Iwona Sierocka
#GminaNowyDuninów
#RazemBudujemyPowiatPłocki
Mazowsze