Zima w tym roku nie rozpieszcza. Na przemian mamy mróz i odwilż. Dlatego sytuacja na drogach miękkich bywa trudna. Przygotowujemy się do zakupu kruszywa niezbędnego do wiosennych napraw, ale także szukamy środków na modernizację kolejnych odcinków dróg gminnych.

-Pod koniec 2021 roku wybudowaliśmy część drogi gminnej w Trzciannie za 230 tys. zł, z dużym wsparciem Marszałka Województwa Mazowieckiego – mówi wójt. -Projektujemy kolejny odcinek drogi Trzcianno – Jeżewo, a w tym roku, o ile otrzymamy dofinansowanie, zmodernizujemy odcinek Trzcianno – Nowy Duninów. -Podobna sytuacja jest też w innych miejscowościach. -Dzielimy większe inwestycje na etapy, a środki pozyskujemy z różnych źródeł.Tak jak mówił wójt, na ogół budowę dróg gminnych samorząd prowadzi etapami. Na wczorajszym spotkaniu z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Nowy Duninów Jerzym Nowackim omawiał projektowanie budowy III odcinka drogi gminnej  w Lipiankach (do osiedla „Pod lasem”).

Pierwszy odcinek prowadzący do tego osiedla wybudowaliśmy z udziałem funduszy samorządu województwa,  na kolejny odcinek wójt znów złożył wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego i jak mówi – jest duża szansa na wspólną realizację inwestycji.

Projekt budowy trzeciego odcinka jest w fazie pierwszych ustaleń, wypracowania koncepcji i szukania możliwości sfinansowania inwestycji. Droga jest wąska. Grunt, którym dysponuje gmina nie wystarczy na budowę drogi. Dlatego o powodzeniu tego przedsięwzięcia zadecydują nie tylko finanse, ale dobra wola mieszkańców, którzy wyrażą wolę przekazania gruntów pod drogę.