Archive for styczeń, 2022

Dla mieszkańców sołectwa Kamion – Grodziska.

W 2019 roku wójt, na prośbę mieszkańców sołectwa Kamion – Grodziska wystąpił z wnioskiem do Starosty Płockiego o nabycie w drodze darowizny działki nr 161/2 o pow. 0,1688 ha w Grodziskach. Procedura trochę trwała, ale w październiku 2021 roku Wojewoda Mazowiecki wyraził zgodę Staroście Powiatu Płockiego na przekazanie nieruchomości gminie. 14 stycznia br. Wójt Mirosław Krysiak i Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki podpisali akt notarialny. Mieszkańcy sołectwa Kamion – Grodziska będą mogli dysponować terenem i mieć, choć skromne, ale własne lokum.
Mamy wielu bardzo aktywnych liderów. Prym wiodą sołtysi. Tu nie było inaczej – mówi wójt. -Sołtys Pani Amanda Różalska niestrudzenie lobbowała w tej sprawie. -Wierzę, że to dobry krok, który pozwoli sołectwu na rozwój, na integrację mieszkańców i gości, na realizację wielu pomysłów, które dziś jeszcze drzemią w głowie pani sołtys i wszystkich, którzy ją wspierają. Wielkie podziękowania kierujemy do Starosty Płockiego i Radnych Rady Powiatu, dzięki którym udało się sfinalizować przekazanie działki.
===========================
Z funduszu sołeckiego sołectwo zakupiło kontener, który posłuży m.in. jako miejsce zebrań sołeckich.


Inwentaryzacja to obowiązek

Gmina Nowy Duninów realizując przedsięwzięcia na rzecz poprawy jakości powietrza oraz według obowiązku nałożonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w uchwalonym Programie Ochrony Powietrza dla strefy mazowieckiej, przystąpiła do realizacji zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Nowy Duninów”, potocznie zwanej liczeniem pieców w zabudowie mieszkalnej, handlowo-usługowej i użyteczności publicznej. W ramach inwentaryzacji gmina zobowiązana jest do pozyskania danych oraz ich aktualizacji, dotyczących sposobu ogrzewania każdego budynku położonego na terenie Gminy Nowy Duninów.

W związku z powyższym Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy:

  • zmienili sposób ogrzewania swojego budynku w roku 2021;
  • nie wypełnili w roku 2020 ankiety dotyczącej inwentaryzacji źródeł ciepła;
  • właścicieli nowych budynków oddanych do użytkowania;

o aktualizację podanych informacji i pochwalenia się swoim pozytywnym wpływem na jakość powietrza w Gminie Nowy Duninów lub wypełnienie ankiety po raz pierwszy.

Wypełnienie przez Państwa ankiety nie stanowi żadnej formy zobowiązania, a jej celem jest jedynie aktualizacja Bazy Inwentaryzacji Źródeł Ciepła w Gminie Nowy Duninów. Dane o wykorzystywanych źródłach ciepła są konieczne, aby skuteczniej starać się dla Państwa o środki zewnętrzne w walce o czyste powietrze.

Ankieta jest  dla Państwa dostępna w budynku Urzędu Gminy lub do pobrania na stronie internetowej. 

- ankieta do pobrania

Wypełniony dokument należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Nowym Duninowie (ul. Osiedlowa 1, Nowy Duninów) lub podpisać elektronicznie i przesłać na adres: ug@nowyduninow.info.pl , w temacie podając “Ankieta – Czyste Powietrze”.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego pod numerem telefonu: (24) 26-10-236 wew. 110 lub 113

Dziękujemy za zaangażowanie i każdą wypełnioną ankietę.


mazowsze_gmina_534

Dodatek osłonowy.

ug_info_300Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie informuje, że od stycznia 2022r. można składać wnioski o nowe świadczenie- dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy przysługuje:
- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu o ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Nowym Duninowie pod numerami telefonów: 24 261 14 14, 24 261 02 36 (wew.109), email: gopsduninow@wp.pl w godzinach urzędowania tut. Ośrodka.

Nowe rozkłady jazdy autobusów

12 stycznia został zaktualizowany ponownie rozkład jazdy Płock – Soczewka – Nowy Duninów – Nowa Wieś. Zmiana dotyczy oznakowania jednego z kursów: o godz. 5.00 z ul. Jachowicza w Płocku do Nowego Duninowa (5:36). Był oznakowany jako kurs “D”, a powinien być oznakowany jako “S”. Z dniem dzisiejszym zamieniamy załącznik do tej wiadomości na poprawny.


 

W grudniu wójt podpisał umowę z PKS Gostynin dot. publicznego transportu zbiorowego. Koszt całkowity to 513 tys. zł. Jest to kwota trochę wyższa niż dotychczas, ale mamy o dwa kursy więcej.

Staraliśmy się optymalnie dopasować przejazdy – mówi wójt – uwzględniając uwagi naszych mieszkańców.
===========================
Wczoraj otrzymaliśmy zaktualizowane rozkłady jazdy. Jest trochę niewielkich zmian, z którymi warto się zapoznać. Jeśli ktoś potrzebuje wydruki rozkładów prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy.


Poniżej linki do rozkładów w formacie pdf:

7 stycznia 2022 r. Urząd Gminy nieczynny

ug_info_300Informujemy, że w dniu 7 stycznia Urząd Gminy w Nowym Duninowie będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.
—————-
Podstawa: Zarządzenie nr 93/2021 r. Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 15 grudnia 2021 r w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Duninowie w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela, tj. w sobotę 01 stycznia 2022 r.
Go to Top