ug_info_300Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie informuje, że od stycznia 2022r. można składać wnioski o nowe świadczenie- dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy przysługuje:
- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu o ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Nowym Duninowie pod numerami telefonów: 24 261 14 14, 24 261 02 36 (wew.109), email: gopsduninow@wp.pl w godzinach urzędowania tut. Ośrodka.