Archive for październik, 2021

12 listopada 2021 r. UG nieczynny.

SE.2344.4.2021.KS


Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 26 października 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Duninowie w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 i z 2018 r. poz. 2432), w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z  2019 r. poz. 1282) zarządza się, co następuje:

1. Ustala się dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, dzień wolny od pracy w dniu  12 listopada 2021 r. w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela,  tj. w sobotę 25 grudnia 2021 r.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nowy Duninów.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Nowy Duninów

-//-

Mirosław Krysiak

Konsultacje. Zapraszamy.

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2022 rok”.

Komunikat – otwórz

Formularz konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”- otwórz

Projekt uchwały – otwórz

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Wizyta robocza Starosty Płockiego.

Jak państwo wiecie gospodarzem powiatu płockiego od niedawna jest Sylwester Ziemkiewicz. Znany samorządowiec, wyjątkowo miły człowiek, były wójt Gminy Radzanowo. Praca w samorządzie jest dla niego przede wszystkim służbą, stąd zapewne uzyskał tak duże poparcie kolegów samorządowców z powiatu płockiego. Dziś odwiedził gminę Nowy Duninów i spotkał się z wójtem M. Krysiakiem. Razem z Radną Rady Powiatu Płockiego Ewą Kowalak omawiali m.in. inwestycje dot. remontów dróg i ścieżek rowerowych. Mówiono też o tej najbliższej, czyli budowie drogi powiatowej o nr 2974W Soczewka – Sendeń.


IMG_2925_534

22 Ogólnopolski festiwal Dzieci i Młodzieży “Piosenki Jana Wojdaka”

Soczewka od lat jesienią wyśpiewuje piosenki Jana Wojdaka. Dziś kolejny raz dzieciaki stanęły w Gminnym Ośrodku Kultury w Soczewce na przesłuchaniach eliminacyjnych. 22 Ogólnopolski Festiwal Dzieci i Młodzieży „piosenki Jana Wojdaka” rozpoczęty. Jego finał zaplanowany na 13-14/11/2021, tradycyjnie odbędzie się w Krakowie.

Dziś do przesłuchań stanęła nasza mieszkanka Gabriela Różalska, Na filmie jako pierwsza zaśpiewała „Białe latawce”.


Film z festiwalu powstał dzięki Amandzie Różalskiej, która przesłała nam video i zdjęcia z przesłuchań w Soczewce.

Więcej o festiwalu: https://www.facebook.com/festiwalwkrakowie/posts/5130004163682663

Jesień w SP w Soczewce

Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie i Szkoła Filialna w Soczewce to placówki, które znane są doskonale mieszkańcom gminy. Ich działalność poznają ci, którzy stosunkowo niedawno tu osiedli. W obu szkołach kształtowanie umiejętności współpracy, a tym samym uspołecznienie dzieci, zajmują ważne miejsce w wychowaniu szkolnym. Na tym polu wychowawcy mają imponujące osiągnięcia. Uczniowie obu szkół są wszędzie. Uczestniczą w projektach organizowanych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i na odwrót. Swoje pomysły realizują zapraszając innych.
Stąd zapewne w Soczewce przez ostatnie tygodnie panowało nieustanne poruszenie. Wygląda na to, że to nie koniec.
I tak w końcu września dzieciaki i zaprosiły zaprzyjaźnionych dorosłych do głośnego czytania. Zaraz potem było wielkie sadzenie drzew przy szkole, a wczoraj Święto Pieczonego Ziemniaka. To ostatnie wydarzenie ma swoją długą historię. Rozpoczęło się w Gminnym Ośrodku Kultury. Był chyba rok 2004 lub 2005. Później przyłączyli się nauczyciele ze szkoły w Soczewce, m.in. pani Danuta Buczyńska. Wczoraj wśród gości były obie panie – pani Kasia Ludwiczak i pani Danusia. Jest co wspominać.Uczniowie obu szkół często się odwiedzają. Wczoraj np. do Soczewki na pieczonego ziemniaka dotarła klasa III B z Nowego Duninowa z wychowawczynią panią Anią Kotlarską i panią Martą Olszewską. Pani Dyrektor Romańska wiadomo, jest wszędzie. Na jednym ze zdjęć pięknie zawiązuje buty. Kiedyś może nakręcimy film instruktażowy z panią Ewą w roli głównej. Dzieciaki chętnie nauczyłyby się od niej wiązania. A tak na marginesie, państwa dzieci w szatni radzą sobie świetnie. Nawet te najmniejsze potrafią samodzielnie przygotować się do wyjścia na spacer. Założenie czapki dla maluchów to niemała trudność, ale radzą sobie.


Przy szkole w Soczewce rosną wśród innych dwie ogromne morwy białe. Czy ktoś pamięta kiedy były sadzone i kto je posadził? Wyglądają majestatycznie. Może klony posadzone 8 października przez dzieci też tak wyrosną?


Pozdrawiamy pracowitą kadrę ze Szkoły Filialnej w Soczewce: Jolantę Kacprzak, Renatę Podkańską, Katarzynę Szymkowiak i Paulinę Krysiak. Panią Zosię oczywiście też.
=====================
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – tekst przesłany przez organizatorów:
Okazji do czytania dzieciom jest wiele. Jedną z nich jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, obchodzony 29 września. Właśnie tego dnia w Szkole Filialnej w Soczewce odbyła się wspaniała uroczystość wprowadzająca najmłodszych w magiczny świat książek, opowiadań, bajek i wierszy. Celem akcji było promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także poczucia przynależności do społeczności czytelniczej. W tym roku towarzyszyło nam hasło – “Kicia Kocia uczy i bawi”. Kicia Kocia to bohaterka serii książek dla dzieci autorstwa Anity Głowińskiej. Tytułowa rezolutna kotka odważnie odkrywa świat. Towarzyszą jej wyrozumiali opiekunowie – rodzice i dziadkowie. Nie można też nie wspomnieć o wiernych przyjaciołach, którymi są: Pacek, Adelka i Julianek. Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki, w nawiązaniu do zainaugurowanej przez Fundację ABCXXI (w czerwcu 2001r.) kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. W uroczystości szkolnej udział wzięli wszyscy uczniowie, rada pedagogiczna i dyrektor szkoły Pani Ewa Romańska. Swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście. Serdecznie dziękujemy za przybycie i wspólne głośne czytanie dzieciom Pani Małgorzacie Kuczkowskiej Radnej Rady Gminy Nowy Duninów, Pani Krystynie Pruszyńskiej kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej, Pani Małgorzacie Stańskiej oraz Pani Danucie Buczyńskiej. Czytanie rozwija, kształtuje wyobraźnię, redukuje stres oraz buduje dobre relacje. W związku z tym, że rok 2021 jest obchodzony jako Rok Lema zachęcamy do głośnego czytania opowiadań Stanisława Lema, książek przybliżających jego życiorys i twórczość oraz utworów o kosmosie, nauce, wynalazkach itp. Po książki do biblioteki szkolnej oraz gminnej zapraszamy zarówno uczniów jak i rodziców. O pozytywach jakie niesie głośne czytanie warto mówić dużo i często, stanowi ono bowiem wielką skarbnicę korzyści. Pamiętajmy, by codziennie czytać naszym najmłodszym!
Przygotowała
K. Szymkowiak,
P. Krysiak

Pokaż mniej
Go to Top