Posts tagged MazowszeDlaKlimatu

1,1 mln – 3 kolejne zadania.

Dziś (17.11.2023 r.) Wójt złożył 3 kolejne wnioski o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego:
  • W ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na „Mycie ulic i zjazdów w pasach drogowych dróg gminnych na terenie gminy Nowy Duninów” na kwotę 36.680,00 zł. Szacunkowy koszt całości zadania to prawie 49 tys. brutto.
  • W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” na „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Nowy Duninów”. Szacujemy, że koszt zakupu wyniesie 904 tys. zł. Brutto. Wnioskujemy o 500 tys.
  • W ramach programu „Mazowsze dla klimatu” na „Dostawę i montaż oświetlenia solarnego” w liczbie 22 szt. (głównie pasy drogowe dróg gminnych). Całość zadania to 198 tys.. Wnioskujemy o pokrycie 70% wartości, tj. 138.600,00 zł.
Podsumowując: wspomniane trzy zadania będą nas szacunkowo kosztowały ponad 1 mln. zł, z czego 70 % to byłoby dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. To tak a początek roku 2024.

Mazowsze dla klimatu w Soczewce jeszcze raz.


tablica_mazowsze_dla_klimatu_537_soczewka


Tym razem było to wspólna z Samorządem Województwa modernizacja oświetlenia przy Szkole w Soczewce. Koszt zadania to kwota 57 010,00 zł, z tego 70% to dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa.

 

Zabytkowy park w Soczewce

Zakończyły się prace w zabytkowym parku w Soczewce.
Park został założony w latach 1941 – 1942 r., ale drzewostan (różne źródła różnie podają) jest 100 – 200 letni. Prace, o których tu mowa to: nasadzenia krzewów w ilości 75 sztuk, nasadzenia drzew w ilości 47 szt., regeneracja trawnika na powierzchni 2500m2, zabezpieczenie włókniną i wysypaniem kory 80m2, montaż obrzeży trawnikowych z PCV 72,5mb.
Koszt zadania to kwota 50851,80 zł, z tego dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 to kwota 25 425,00 zł (50%).
=======
Wykonawca powtórzy renowację trawnika wiosną.


Mamy do państwa gorący apel, prosimy o zabezpieczenie odpadów komunalnych, szczególnie odpadów biodegradowalnych (odpadki z naszych kuchni). Pojawiające się blisko naszych siedlisk dziki to m.in. efekt dostępu do tego typu odpadów, które zwierzyna leśna traktuje jak żerowisko.


Go to Top