Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym powstałym w ramach Operacji pn. „Działalności kół gospodyń wiejskich na terenie powiatu płockiego”. Realizacja miała na celu prezentację wspaniałych społeczniczek, które na co dzień przyczyniają się do rozwoju powiatu płockiego.
Film ciekawie przedstawia dziedzictwo społeczno-kulturowe obszarów wiejskich powiatu płockiego.
Mamy nadzieję, że zaprezentowany materiał filmowy podniesie świadomość oraz przekona odbiorców, że koła gospodyń wiejskich z terenu powiatu płockiego zasługują na zaproszenie do współpracy jako bardzo dobrzy partnerzy w różnych obszarach do działania.