“Gmina Nowy Duninów stawia na ekologię” i to nie od dziś. Działania samorządu gminy Nowy Duninów w tym zakresie sięgają daleko wstecz. Tak samo współpraca z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. To właśnie ta instytucja mocno wspierała i wspiera działania Wójta Gmina Nowy Duninów w zakresie ochrony środowiska i to ta instytucja już w roku 2004 nagrodziła samorząd gminy w konkursie “Mazowiecki Lider Ekologii”. Rok 2023 to także wspólne inwestycje, o których już informowaliśmy i będziemy informowali w dalszych etapach ich realizacji. Tym razem chcieliśmy powiedzieć o niedawnym Pikniku ekologicznym, pod hasłem jak wyżej: „Gmina Nowy Duninów stawia na ekologię”, który odbył się 15 lipca 2023 r. i został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
A to relacja z tego wydarzenia:

Ekologiczny piknik rodzinny pod hasłem „Gmina Nowy Duninów stawia na ekologię” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30 000,00 zł. Honorowy patronat Ministra Klimatu i Środowiska Anny Moskwy.