Aktualności NGO

Wójt gminy Nowy Duninów zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.

Termin konsultacji: 20 – 27 październik 2020 r.

Powiązane dokumenty:

  • Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 13 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2021 z załącznikami:
  • Załącznik nr 1 Zarządzenia nr 60/2020: Projekt uchwały z projektem Programy współpracy
  • Załącznik nr 2 (formularz) do projektu uchwały
Go to Top