Aktualności OP

1 kwietnia 2021 r.

1 kwietnia 2021 r. wysłano pocztą mailową powiadomienia do oferentów wezwania do uzupełnienia ofert w zakresie przewidzianym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (Zarządzenie nr 23/2021)

3 marca 2021 roku

  • Zarządzenie nr 23/2021 wójta gminy Nowy Duninów z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2021. – pobierz plik pdf

Załącznik do zarządzenia nr 23/2021 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 3 marca 2021 r. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w 2021 roku – pobierz plik pdf

  • Zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Duninów w 2021 roku – pobierz plik pdf

Załącznik do zarządzenia nr 22/2021 – pobierz plik docx


Nowy Duninów, dn. 24 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych gminy Nowy Duninów – pobierz ogłoszenie z załącznikiem.

Go to Top