Oto małe zestawienie zadań, które są na ukończeniu lub zostaną ukończone do końca roku 2019:

  1. 5 zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw, w tym m.in. zakup pięknych parasoli z herbem gminy Nowy Duninów i wyposażenia sali w OSP w Dzierzązna – złożony został do Marszałka Struzika wniosek o płatność;
  2. Zagospodarowanie terenu rekreacji przy stadionie w Nowym Duninowie (ogródek turystyczny) – wniosek o płatność złożony do Marszałka Województwa;
  3. I etap budowy świetlicy w Woli Brwileńskiej – zadanie w trakcie realizacji;
  4. Budki dla jerzyków i jaskółek – o tym zadaniu napiszemy szerzej w końcu tygodnia;
  5. Projekt Senior Plus, czyli Klub Seniora w Soczewce – przypomnimy go już wkrótce;
  6. Budowa pumptrack’a – w tym tygodniu wójt podpisze umowę z wykonawcą;
  7. Przebudowa ul. Parcelowej w Nowym Duninowie – przygotowania trwają. Inwestycja do zrealizowania w bieżącym roku;
  8. Pracownia komputerowa w SP w Nowym Duninowie – zadanie w trakcie realizacji;
  9. Projekt szkolny „Kształcimy kompetencje” – w trakcie realizacji;
  10. Nasadzenia w parku w Nowym Duninowie i rozszerzenie skwerku w Soczewce w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza. Mazowsze 2019 – na ukończeniu.

To taki mały skrót i nie wszystkie zadania nad którymi pracujemy. Do końca roku zrobimy ich zestawienie, a do połowy listopada wójt zakończy prace nad projektem budżetu na 2020 rok.

Dzieje się w naszej gminie sporo dobrego. Pozdrawiamy z Urzędu Gminy.