Budowa chodnika Stary Duninów – Nowy Duninów, uzupełnienia chodników przy drodze krajowej oraz budowa ścieżki rowerowej w wersji alternatywnej do planowanej wcześniej po wale przeciwpowodziowym, pozostają aktualne. Aktualne jest też porozumienie z Generalną Dyrekcją dotyczące partnerstwa w tym zakresie. Przypomnieć warto, że tylko wspólne przystąpienie do zadania dawało szansę na jego realizację, tak jak kiedyś budowa chodników.

krajowa_arch_534W miniony poniedziałek wójt spotkał się z Dyrektorem Leszkiem Sekulskim z GDDKiA w Warszawie żeby uzgodnić kolejne etapy projektowania. Finansowanie inwestycji? Montaż dość prosty, ale wymagający współpracy: z naszego budżetu wykonamy projekt, GDDKiA sfinansuje wykonanie.

Jeśli idzie o ścieżkę rowerową Płock – Soczewka –  Bieżące rozwiązanie powstało jako alternatywa do projektu ścieżki po wale przeciwpowodziowym. Od strony Płocka będzie przebiegała przy DK 62, następnie przy drodze powiatowej.

Podsumowując, prace projektowe posuwają się do przodu.  Termin wykonania, zgodnie z zapisami w porozumieniu – rok 2023. To duże zadanie i kosztowne.