W ubiegłym tygodniu Wójt podpisał umowę z Ministrem Sprawiedliwości o dofinansowanie zakupu doposażenia dla naszych trzech OSP. Wniosek opiewał na kwotę 17 tys. zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, w tym m.in. na zakup automatycznego defibrylatora i toreb ratowniczych. Kwota ta pokrywa w 99 % koszty zakupu sprzętu.
Co roku nasze Ochotnicze Straże Pożarne otrzymują wsparcie od Marszałka Województwa Mazowieckiego, a w ostatnich latach również od Starosty Płockiego. Także przedstawiciele innych instytucji, takich jak PZU, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, MSWiA – mówi wójt – wspierają samorząd w utrzymaniu na wysokim poziomie lokalnych OSP. Trudno nie wspomnieć o mieszkańcach. Oni też nie zapominają o strażakach, nawet podczas składania PIT-ów. Z naszego 1% można uzbierać całkiem pokaźną sumę.
Skąd takie zaangażowanie w wsparcie funkcjonowania strażaków ochotników? Dziś każdy wie że wyposażenie w specjalistyczny sprzęt, w tym szczególnie sprzęt ratowniczy poprawia sprawność działań, jakie podejmują nasze straże w czasie akcji ratowniczych, a tym samym nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nas – zwykłych ludzi.