michalska_300Pani sołtys sołectwa Nowy Duninów oraz wójt gminy zapraszają mieszkańców sołectwa Nowy Duninów 8 czerwca o godz. 17.00 do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie na zebranie wiejskie.
Podjęte zostaną uchwały:
1. w sprawie wydania opinii dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Nowy Duninów.
2. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Nowy Duninów.
Rada sołecka przedstawi też informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
Zapraszamy