Więcej informacji na stronie SGTPG: http://www.pojezierzegostyninskie.pl/index.php?s=news&i=535