„Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” – o tym projekcie, dofinansowanym w 80% w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 pisaliśmy niedawno.

Beneficjentem projektu jest Powiat Płocki. To co w ramach projektu zainstalowano w naszej gminie, to efekt współpracy samorządów gminy i powiatu.

Trafiły do gminy Nowy Duninów rowery turystyczne i luneta do punktu widokowego w porcie. Ustawiono też tablice informacyjne dot. projektu i szlaku południowego z Nowego Duninowa do Płocka (nowa przeprawa mostowa). Uzupełnieniem jest aplikacja mobilna na smartfony i tablety, która znacznie ułatwi poruszanie się po szlakach.

Więcej o projekcie i zagospodarowaniu turystycznym gminy Nowy Duninów będziemy mówić podczas Regat Żeglarskich w Nowym Duninowie 14 lipca.

W najbliższy weekend rowerzyści mogą zboczyć ciut ze szlaku do zabytkowego parku w Nowym Duninowie i urządzić mały postój w sąsiedztwie pałacyku myśliwskiego. Zamontowane ławki ze stołem przydadzą się na pewno. Przydałby się w pobliżu Hotspot, prawda? To przed nami.

Zapraszamy do parku w Nowym Duninowie. Pogoda w sam raz na spacer lub wycieczkę rowerem. Przy okazji możecie zapoznać się z zasadami poruszania się po szlaku rowerowym.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź: