Wczoraj odbyło się spotkanie Wójta z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Przedmiotem spotkania były ustalenia dotyczące harmonogramu prac projektowych wspólnej inwestycji – budowy brakujących odcinków chodników przy drodze krajowej nr 62 na terenie gminy Nowy Duninów, w tym budowy chodnika Stary Duninów – Nowy Duninów.

Na realizację tej inwestycji czekają mieszkańcy m.in. Popłacina (ścieżka rowerowa), Woli Brwileńskiej, Starego Duninowa, Nowego Duninowa, Karolewa.

9a_chodnik_nowawies_534


zdj. Nowa Wieś rok 2007. Odbiór chodnika. Może trochę wąski, ale jest i jest bezpiecznie.