ug_mk534Wójt Gminy Nowy Duninów zatrudni pracownika na stanowisko konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnych w Referacie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony.

Wymagania: wykształcenie średnie lub zawodowe.

Preferowany kierunek: monter instalacji sanitarnych.

Zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

  • obsługa, konserwacja oraz usuwanie drobnych awarii kotłowni w budynku komunalnym;
  •  obsługa, konserwacja oraz usuwanie drobnych awarii oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Nowym Duninowie i Duninowie Dużym wraz z ujęciami wody;
  •  obsługa, konserwacja oraz usuwanie drobnych awarii pompowni strefowych w miejscowościach Nowy Duninów, Wola Brwileńska, Soczewka i Popłacin.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Pan Krzysztof Piłatowicz pod nr tel. 24/2610236 wew. 110 lub 600 970 780.