Z końcem grudnia 2017 r. wójt złożył do Marszałka Województwa Mazowieckiego dwa wnioski o dofinansowanie budowy dróg gminnych ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wszystko wskazuje na to, że otrzymamy dofinansowanie na budowę ul. Parcelowej w Nowym Duninowie.

Przypomnieć warto, że w listopadzie 2016 r. powstał Społeczny Komitet Mieszkańców ds. przebudowy wschodniego odcinka ul. Parcelowej w Nowym  Duninowie, którego zespół roboczy w składzie:

  1. Przewodnicząca – Ewa Romańska
  2. V-ce przewodniczący – Andrzej Szymborski
  3. Sekretarz – Waldemar Zawadzki
  4. Członka zespołu – Zdzisław Pielat
  5. Członka zespołu – Piotr Milczarski

ściśle współpracuje z wójtem.

W ubiegłym tygodniu dotarła też do nas informacja, że dwa złożone przez wójta do Marszałka Województwa Mazowieckiego wnioski o pomoc finansową  w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

Możemy przygotowywać się do: „Budowy wiaty rekreacyjnej z urządzeniem terenu w miejscowości Nowy Duninów” i „Wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś.”

Czekamy na rozstrzygnięcia dot. m.in. zagospodarowania plaży w Soczewce.