jablka


Jak poinformowała Pani Kierownik GOPS-u w Nowym Duninowie, dziś, tj. 20 lutego, mieszkańcy Nowego Duninowa, Brwilna Dolnego i Soczewki mogą zgłosić się do swoich sołtysów po odbiór jabłek. Zapraszamy osoby, które do tej pory nie korzystały z tej pomocy.

Po owoce można zgłaszać się do Pani Teresy Michalskiej i Pani Zofii Garwackiej po godz. 15.00.