W grudniu 2015 roku Rada Gminy, po konsultacjach z mieszkańcami, podjęła uchwałę o likwidacji Szkoły Filialnej w Lipiankach. W ostatnim roku jej funkcjonowania naukę pobierało tu 10 uczniów.

Obecnie w imieniu wójta obiektem zarządza Dyrektor ZSZ p. E. Romańska. To dość kłopotliwa sytuacja i obciążająca organizacyjnie ZSZ. Przy tym sporadyczne wykorzystywanie pomieszczeń prowadzi do zniszczeń i coraz kosztowniejszych napraw. Rozwiązaniem mogła być sprzedaż obiektu, ale od roku zainteresowanie kupnem jest żadne.

Wójt wystąpił z nową propozycją.

„Sprzedaje się raz – mówi wójt. Jeśli pozostawimy obiekt we własności gminy możemy skorzystać więcej.  Wciąż byłoby to centrum kulturalne, z szerszą ofertą niż obecnie. Utworzone niedawno na gminnej działce (wspólnymi siłami samorządu powiatu, gminy i lokalnej społeczności) boisko sportowe bezpośrednio, sąsiadując z pozostałymi obiektami, wpisuje się idealnie w całość koncepcji: przekazania w użyczenie OSP Lipianki i Stowarzyszeniu „Nasze Lipianki” obiektów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.”

Wczoraj Wójt zorganizował kolejne spotkanie w tej sprawie, na którym obecni byli przedstawiciele Rady Gminy, Dyrektor ZSZ w Nowym Duninowie pani E. Romańska, przedstawiciele sołectw Lipianki i Duninów Duży, OSP Lipianki i Stowarzyszenia „Nasze Lipianki”.

Jak zapowiada wójt, obiekt musi pozostać ogólnodostępny. Obok celów statutowych obu organizacji będą się tam odbywały różne inne spotkania. Także społeczność parafii Duninów będzie mogła wykorzystywać obiekt na dotychczasowych zasadach.

”Pierwsze kroki zostały poczynione i ten najważniejszy – porozumienie – mówi wójt. Osiągnięcie kompromisu może nie jest łatwe, ale to jedyna w tej chwili szansa na drugie życie „szkoły w Lipiankach”.