e-obywatel_534Przez dwa dni grupa pracowników Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie poszerzała swoją wiedzę i umiejętności w zakresie e-obsługi obywatela.

Dziś pierwszy dzień.

Szkolenie “E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE” organizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR i krajowego budżetu pod nadzorem Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

To początek. Przewidziane są kolejne szkolenia dla mieszkańców gminy Nowy Duninów.