tomek_staz560Poszukujemy ludzi młodych, którzy mogą wziąć udział w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (II)”. Szczegóły projektu na stronie Powiatowego Urzędu Pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt do jutra (27 kwiecień 2017 r.) do godz. 13.00 z Panią Katarzyną Stawicką Sekretarz Gminy pod nr telefonu: 24/261 02 36 wew. 103 lub e-mail: ug@nowyduninow.info.pl.

W ramach powyższego naboru do odbycia stażu mogą być skierowane bez nawiązywania stosunku pracy osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „Młodzież NEET”) oraz których okres zarejestrowania nie przekracza 4 miesięcy od dnia rejestracji / przystąpienia do projektu (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).


zdj. Praca w sekretariacie, referacie Finansowym, czy Rozwoju Gospodarczego? Tomek, jak wielu innych stażystów, poznał wszystkie te stanowiska.

Pozdrawiamy, byłego już, stażystę Tomka.