W najbliższy piątek, tj. 21 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 planowana jest XIX Sesja Rady Gminy w Nowym Duninowie. W tej chwili trwa wspólne posiedzenie Komisji. Omawiane tematy to m.in. analiza złożonych do Radnych informacji nt. bezpieczeństwa na terenie gminy, działalności OSP, NZOZ “Rodzina” i GOPS-u. Szczegółowy program najbliższej sesji w zaproszeniu – pobierz plik pdf.